Uzyskiwanie i przeglądanie listy plików wykonywalnych przechowywanych na urządzeniach klienckich

19 marca 2024

ID 184064

Możesz uzyskać listę plików wykonywalnych przechowywanych na zarządzanych urządzeniach. Aby przeprowadzić inwentaryzację plików wykonywalnych, należy utworzyć zadanie inwentaryzacji.

Funkcja inwentaryzacji plików wykonywalnych jest dostępna dla następujących aplikacji:

 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Endpoint Security for Linux
 • Kaspersky Security for Virtualization 4.0 Light Agent i nowsze wersje

Możesz zmniejszyć obciążenie bazy danych, jednocześnie uzyskując informacje o zainstalowanych aplikacjach. W tym celu zalecamy uruchomienie zadania inwentaryzacji na urządzeniach referencyjnych, na których jest zainstalowany standardowy zestaw oprogramowania.

W celu utworzenia zadania dla plików wykonywalnych na urządzeniach klienckich:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Zadania.

  Zostanie wyświetlona lista zadań.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. Na stronie Nowe zadanie, z listy rozwijanej Aplikacja wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows lub Kaspersky Endpoint Security for Linux, w zależności od typu systemu operacyjnego urządzeń klienckich.
 4. Z listy rozwijalnej Typ zadania wybierz Inwentaryzacja.
 5. Na stronie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ.

Po zakończeniu działania Kreatora tworzenia nowego zadania, zostaje utworzone i skonfigurowane zadanie Inwentaryzacja. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia dla utworzonego zadania. Nowo utworzone zadanie będzie wyświetlane na liście zadań.

Szczegółowy opis zadania inwentaryzacji znajduje się w następujących Pomocach:

Po wykonaniu zadania Inwentaryzacja, zostaje utworzona lista plików wykonywalnych przechowywanych na zarządzanych urządzeniach i możesz przejrzeć listę.

Podczas inwentaryzacji wykrywane są pliki wykonywalne w następujących formatach: MZ, COM, PE, NE, SYS, CMD, BAT, PS1, JS, VBS, REG, MSI, CPL, DLL, JAR oraz HTML.

W celu przejrzenia listy plików wykonywalnych przechowywanych na urządzeniach klienckich:

W menu głównym przejdź do Operacje → Aplikacje innych firm → Pliki wykonywalne.

Strona wyświetla listę plików wykonywalnych przechowywanych na urządzeniach klienckich.

W celu wysłania pliku wykonywalnego z zarządzanego urządzenia do Kaspersky:

 1. W menu głównym przejdź do Operacje → Aplikacje innych firm → Pliki wykonywalne.
 2. Kliknij odnośnik do pliku wykonywalnego, który chcesz wysłać do Kaspersky.
 3. W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do sekcji Urządzenia, a następnie zaznacz pole wyboru zarządzanego urządzenia, z którego chcesz wysłać plik wykonywalny.

  Przed wysłaniem pliku wykonywalnego upewnij się, że zarządzane urządzenie ma bezpośrednie połączenie z Serwerem administracyjnym, zaznaczając pole Nie odłączaj od Serwera administracyjnego.

 4. Kliknij przycisk Wyślij do firmy Kaspersky.

Wybrany plik wykonywalny jest pobierany w celu dalszego wysłania do Kaspersky.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.