Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

19 marca 2024

ID 180055

W celu przejrzenia listy kluczy licencyjnych dodanych do repozytorium Serwera administracyjnego:

W menu głównym przejdź do OperacjeLicencjonowanieLicencje Kaspersky.

Wyświetlona lista zawiera pliki klucza i kody aktywacyjne dodane do repozytorium Serwera administracyjnego.

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji i kluczu licencyjnym:

  1. W menu głównym przejdź do OperacjeLicencjonowanieLicencje Kaspersky.
  2. Kliknij nazwę żądanego klucza licencyjnego.

W otwartym oknie właściwości klucza licencyjnego możesz przejrzeć:

  • Na zakładce Ogólne—główne informacje o kluczu licencyjnym
  • Na zakładce Urządzenia—lista urządzeń klienckich, na których klucz licencyjny został użyty do aktywacji zainstalowanej aplikacji Kaspersky

W celu sprawdzenia, które klucze licencyjne zostały rozesłane na określone urządzenie klienckie:

  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia.
  2. Kliknij nazwę żądanego urządzenia.
  3. W otwartym oknie właściwości urządzenia wybierz zakładkę Aplikacje.
  4. Kliknij nazwę aplikacji, dla której chcesz sprawdzić informacje o kluczu licencyjnym.
  5. W otwartym oknie właściwości aplikacji wybierz zakładkę Ogólne, a następnie otwórz sekcję Licencja.

Zostaną wyświetlone główne informacje o aktywnych i zapasowych kluczach licencyjnych.

Aby określić aktualne ustawienia kluczy licencyjnych wirtualnego Serwera administracyjnego, Serwer administracyjny wysyła żądanie do serwerów aktywacji Kaspersky przynajmniej raz dziennie. Jeżeli dostęp do serwerów za pomocą systemowego DNS nie jest możliwy, aplikacja korzysta z publicznych serwerów DNS.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Usuwanie klucza licencyjnego z repozytorium

Wycofanie zgody z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego

Odnawianie licencji dla aplikacji Kaspersky

Korzystanie z Kaspersky Marketplace do wyboru rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.