Importowanie profilu

19 marca 2024

ID 240597

Kaspersky Security Center umożliwia importowanie profilu z pliku KLP. Plik KLP zawiera wyeksportowaną zasadę, jej ustawienia oraz profile zasad.

W celu zaimportowania profilu:

  1. W menu głównym przejdź do Urządzenia → Profile zasad.
  2. Kliknij przycisk Importuj.
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik zasad, który chcesz zaimportować.
  4. W otwartym oknie określ ścieżkę do pliku zasady KLP, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jeden plik zasady.

    Rozpoczyna się przetwarzanie zasady.

  5. Po pomyślnym przetworzeniu zasady wybierz Grupa administracyjna, do których chcesz przypisać zasadę.
  6. Kliknij przycisk Zakończone, aby zakończyć import zasad.

Pojawi się powiadomienie z wynikami importu. Jeśli zasada została pomyślnie zaimportowana, możesz kliknąć łącze Szczegóły, aby wyświetlić właściwości zasady.

Po pomyślnym imporcie zasada zostanie wyświetlona na liście zasad. Importowane są również ustawienia i profile zasad. Niezależnie od statusu zasady, który został wybrany podczas eksportu, importowana zasada jest nieaktywna. Możesz zmienić stan zasady we właściwościach zasady.

Jeżeli nowo importowana zasada ma nazwę identyczną z nazwą istniejącej zasady, nazwa importowanej zasady jest rozszerzana o indeks (<następny numer kolejny>), na przykład: (1), (2).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.