Ustawienia pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego

19 marca 2024

ID 154925

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu skonfigurowania pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego:

 1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.

  Domyślnie folder Zdalna instalacja to podfolder folderu Zaawansowane.

 2. Z menu kontekstowego pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego wybierz Właściwości.

Zostanie otwarte okno właściwości pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego.

Ogólne

Sekcja Ogólne wyświetla ogólne informacje o pakiecie instalacyjnym:

 • Nazwa pakietu instalacyjnego
 • Nazwę i wersję aplikacji, dla której został utworzony pakiet instalacyjny
 • Rozmiar pakietu instalacyjnego
 • Data utworzenia pakietu instalacyjnego
 • Ścieżkę dostępu do folderu pakietu instalacyjnego

Ustawienia

Ta sekcja przedstawia ustawienia wymagane do zapewnienia właściwego działania Agenta sieciowego natychmiast po jego zainstalowaniu. Ustawienia w tej sekcji są dostępne tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows.

W grupie ustawień Folder docelowy możesz wybrać folder na urządzeniu klienckim, w którym zostanie zainstalowany Agent sieciowy.

 • Zainstaluj w folderze domyślnym
 • Zainstaluj we wskazanym folderze

W następującej grupie ustawień możesz określić hasło dla zadania zdalnej dezinstalacji Agenta sieciowego:

 • Użyj hasła dezinstalacyjnego
 • Stan
 • Chroń usługę Agenta sieciowego przed nieuprawnionym usuwaniem, zatrzymywaniem i zmianami ustawień
 • Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany

Połączenie

W tej sekcji możesz skonfigurować połączenie Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym. Do nawiązania połączenia możesz użyć protokołu SSL lub UDP. W celu skonfigurowania połączenia, określ następujące ustawienia:

 • Serwer administracyjny
 • Port
 • Port SSL
 • Użyj certyfikatu Serwera
 • Użyj SSL
 • Użyj portu UDP
 • Numer portu UDP
 • Otwórz porty dla Agenta sieciowego w Zaporze systemu Windows

Zaawansowane

W sekcji Zaawansowane możesz skonfigurować sposób korzystania z bramy połączenia. W tym celu możesz wykonać następujące czynności:

 • Użyj Agenta sieciowego jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ), aby połączyć się z Serwerem administracyjnym, komunikować się z nim i bezpiecznie przechowywać dane w Agencie sieciowym podczas transmisji danych.
 • Połącz się z Serwerem administracyjnym przy użyciu bramy połączenia, aby zmniejszyć liczbę połączeń z Serwerem administracyjnym. W takim przypadku wprowadź adres urządzenia, które będzie pełnić funkcję bramy połączenia w polu Adres bramy połączenia.
 • Skonfiguruj połączenie dla infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI), jeśli sieć obejmuje maszyny wirtualne. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  • Włącz tryb dynamiczny VDI
  • Optymalizuj ustawienia dla VDI

Dodatkowe składniki

W tej sekcji możesz wybrać dodatkowe komponenty do jednoczesnego zainstalowania z Agentem sieciowym.

Znaczniki

Sekcja Znaczniki wyświetla listę słów kluczowych (tagów), które mogą zostać dodane do urządzeń klienckich po zainstalowaniu Agenta sieciowego. Możesz dodawać i usuwać tagi do/z listy, a także zmieniać ich nazwy.

Jeśli pole obok tagu jest zaznaczone, ten tag zostanie automatycznie dodany do zarządzanych urządzeń podczas instalacji Agenta sieciowego.

Jeśli pole obok znacznika jest odznaczone, znacznik nie zostanie automatycznie dodany do zarządzanych urządzeń podczas instalacji Agenta sieciowego. Możesz ręcznie dodać ten tag do urządzeń.

Podczas usuwania tagu z listy zostanie on automatycznie usunięty ze wszystkich urządzeń, do których został dodany.

Historia rewizji

W tej sekcji możesz przejrzeć historię rewizji pakietu instalacyjnego. Możesz porównać rewizje, przejrzeć rewizje, zapisać rewizje do pliku oraz dodać i zmodyfikować opisy rewizji.

Ustawienia pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego dostępne dla określonego systemu operacyjnego zostały podane w tabeli poniżej.

Ustawienia pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego

Sekcja Właściwość

Windows

Mac

Linux

Ogólne

W zestawie.

W zestawie.

W zestawie.

Ustawienia

W zestawie.

Wyłączony.

Wyłączony.

Połączenie

W zestawie.

W zestawie.

(za wyjątkiem opcji Otwórz porty dla Agenta sieciowego w Zaporze systemu Windows i Używaj wyłącznie automatycznego wykrywania serwera proxy)

W zestawie.

(za wyjątkiem opcji Otwórz porty dla Agenta sieciowego w Zaporze systemu Windows i Używaj wyłącznie automatycznego wykrywania serwera proxy)

Zaawansowane

W zestawie.

W zestawie.

W zestawie.

Dodatkowe składniki

W zestawie.

W zestawie.

W zestawie.

Znaczniki

W zestawie.

W zestawie.

(za wyjątkiem reguł automatycznego znakowania)

W zestawie.

(za wyjątkiem reguł automatycznego znakowania)

Historia rewizji

W zestawie.

W zestawie.

W zestawie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.