Automatyczna instalacja uaktualnień dla Kaspersky Endpoint Security na urządzeniach

19 marca 2024

ID 89280

Możesz skonfigurować automatyczne aktualizowanie baz danych i modułów aplikacji Kaspersky Endpoint Security na urządzeniach klienckich.

W celu skonfigurowania pobierania i automatycznej instalacji uaktualnień dla Kaspersky Endpoint Security na urządzeniach:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. Utwórz zadanie Aktualizacja w jeden z następujących sposobów:
  • Wybierając NoweZadanie w menu kontekstowym folderu Zadania w drzewie konsoli.
  • Kliknij przycisk Nowe zadanie dostępny w obszarze roboczym folderu Zadania.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. W oknie Wybierz typ zadania kreatora, jako typ zadania wybierz Kaspersky Endpoint Security, a następnie, jako podtyp zadania wskaż Aktualizacja.
 4. Wykonaj pozostałe instrukcje kreatora.

  Po zakończeniu pracy kreatora zostanie utworzone zadanie aktualizacji dla Kaspersky Endpoint Security. Nowo utworzone zadanie będzie wyświetlane na liście zadań, w obszarze roboczym folderu Zadania.

 5. W obszarze roboczym folderu Zadania wybierz utworzone zadanie aktualizacji.
 6. Z menu kontekstowego zadania wybierz Właściwości.
 7. W otwartym oknie właściwości zadania, w panelu Sekcje wybierz Opcje.

  W sekcji Opcje możesz zdefiniować ustawienia zadania aktualizacji w trybie lokalnym lub mobilnym:

  • Ustawienia aktualizacji dla trybu lokalnego: Połączenie jest nawiązywane między urządzeniem a Serwerem administracyjnym.
  • Ustawienia aktualizacji dla trybu mobilnego: Połączenie pomiędzy Kaspersky Security Center a urządzeniem nie jest nawiązywane (na przykład, jeśli urządzenie nie jest podłączone do internetu).
 8. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać źródło uaktualnień.
 9. Wybierz opcję Pobierz uaktualnienia modułów aplikacji, aby pobrać i zainstalować uaktualnienia modułów aplikacji wraz z bazami danych aplikacji.

  Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security powiadamia użytkownika o dostępnych uaktualnieniach modułów aplikacji i włącza uaktualnienia modułów aplikacji do pakietu aktualizacyjnego podczas wykonywania zadania aktualizacji. Skonfiguruj użycie modułów aktualizacji:

  • Zainstaluj krytyczne i zatwierdzone aktualizacje. Jeśli dla modułów aplikacji dostępne są jakiekolwiek aktualizacje, Kaspersky Endpoint Security automatycznie zainstaluje te ze stanem Krytyczne. Pozostałe aktualizacje zostaną zainstalowane, jak je zatwierdzisz.
  • Zainstaluj tylko zatwierdzone aktualizacje. Jeśli dla modułów aplikacji dostępne są jakiekolwiek aktualizacje, Kaspersky Endpoint Security zainstaluje je po zatwierdzeniu ich instalacji. Zostaną one zainstalowane lokalnie, poprzez interfejs aplikacji lub poprzez Kaspersky Security Center.

  Jeśli do zainstalowania uaktualnień modułów aplikacji wymagane jest przejrzenie i zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, aplikacja zainstaluje uaktualnienia po zaakceptowaniu warunków Umowy licencyjnej i Polityki prywatności przez użytkownika.

 10. Wybierz opcję Kopiuj uaktualnienia do folderu, aby aplikacja zapisywała pobrane uaktualnienia w folderze, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić folder.
 11. Kliknij OK.

Podczas wykonywania zadania Aktualizacja aplikacja wysyła żądanie do serwerów aktualizacji Kaspersky.

Niektóre aktualizacje wymagają zainstalowania najnowszych wersji wtyczek zarządzających.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.