Konfigurowanie kryteriów wyboru urządzeń

15 lutego 2024

ID 150668

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu skonfigurowania kryteriów wyboru urządzeń:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Wybory urządzeń.
 2. W obszarze roboczy kliknij zakładkę Wybór, a następnie kliknij odpowiedni wybór urządzeń na liście wyborów użytkownika.
 3. Kliknij przycisk Właściwości wyboru.
 4. W otwartym oknie właściwości określ następujące ustawienia:
  • Ogólne właściwości wyboru.
  • Warunki, jakie muszą zostać spełnione do uwzględnienia urządzeń w tym wyborze. Możesz skonfigurować warunki po wybraniu nazwy warunku i kliknięciu przycisku Właściwości.
  • Ustawienia zabezpieczeń.
 5. Kliknij OK.

Ustawienia zostaną zastosowane i zapisane.

Poniżej znajdują się opisy warunków przydzielania urządzeń do wyboru. Warunki są łączone przy użyciu operatora logicznego LUB: Wybór będzie zawierał urządzenia odpowiadające przynajmniej jednemu z wymienionych warunków.

Ogólne

W sekcji Ogólne możesz zmienić nazwę warunku wyboru oraz określić, czy ten warunek ma być odwrócony:

Odwróć warunek wyboru

Sieć

W sekcji Sieć możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z ich danymi sieciowymi:

 • Nazwa urządzenia lub adres IP
 • Domena Windows
 • Grupa administracyjna
 • Opis
 • Zakres IP

Znaczniki

W sekcji Znaczniki możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o słowa kluczowe (znaczniki), które wcześniej zostały dodane do opisów zarządzanych urządzeń:

 • Zastosuj, jeśli co najmniej jeden określony znacznik jest zgodny
 • Musi zawierać znacznik
 • Nie może zawierać znacznika

Active Directory

W sekcji Active Directory możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o ich dane Active Directory:

Aktywność sieciowa

W sekcji Aktywność sieciowa możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z ich aktywnością sieciową:

 • Urządzenie jest punktem dystrybucji
 • Nie odłączaj od Serwera administracyjnego
 • Przełączanie profilu połączenia
 • Ostatnie połączenie z Serwerem administracyjnym
 • Nowe urządzenia odnalezione podczas skanowania sieci
 • Dostępność urządzenia

Aplikacja

W sekcji Aplikacja możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o wybraną zarządzaną aplikację:

 • Nazwa aplikacji
 • Wersja aplikacji
 • Nazwa aktualizacji krytycznej
 • Ostatnia aktualizacja modułów
 • Urządzenie jest zarządzane przez Kaspersky Security Center
 • Aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana

System operacyjny

W sekcji System operacyjny możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z typem systemu operacyjnego.

 • Wersja systemu operacyjnego
 • Typ systemu operacyjnego (bity)
 • Wersja dodatku Service Pack systemu operacyjnego
 • Kompilacja systemu operacyjnego
 • ID wersji systemu operacyjnego

Stan urządzenia

W sekcji Stan urządzenia możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o opis stanu urządzeń z zarządzanej aplikacji:

 • Stan urządzenia
 • Opis stanu urządzenia
 • Stan urządzenia zdefiniowany przez aplikację

Składniki ochrony

W sekcji Składniki ochrony możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o ich stan ochrony:

 • Data opublikowania baz danych
 • Ostatnie skanowanie
 • Całkowita liczba wykrytych zagrożeń

Rejestr aplikacji

W sekcji Rejestr aplikacji możesz skonfigurować kryteria wyszukiwania urządzeń na podstawie aplikacji na nich zainstalowanych:

 • Nazwa aplikacji
 • Wersja aplikacji
 • Producent
 • Stan aplikacji
 • Wyszukaj według aktualizacji
 • Nazwa niekompatybilnej aplikacji zabezpieczającej
 • Znacznik aplikacji
 • Zastosuj do urządzeń bez określonych znaczników

Rejestr sprzętu

W sekcji Rejestr sprzętu możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o sprzęt na nich zainstalowany:

 • Urządzenie
 • Producent
 • Nazwa urządzenia
 • Opis
 • Producent urządzenia
 • Numer seryjny
 • Numer ewidencyjny
 • Użytkownik
 • Lokalizacja
 • Częstotliwość procesora, w MHz
 • Wirtualne rdzenie procesora
 • Pojemność dysku twardego, w GB
 • Rozmiar pamięci RAM, w MB

Maszyny wirtualne

W sekcji Maszyny wirtualne możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w zależności od tego, czy są to maszyny wirtualne lub czy są one częścią infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI):

 • Jest maszyną wirtualną
 • Typ maszyny wirtualnej
 • Część Virtual Desktop Infrastructure

Luki oraz aktualizacje

W sekcji Luki oraz aktualizacje możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie z ich źródłem Windows Update:

WUA został przełączony na Serwer administracyjny

Użytkownicy

W sekcji Użytkownicy możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze według kont użytkowników, którzy logowali się do systemu operacyjnego.

 • Ostatni użytkownik zalogowany do systemu
 • Użytkownik zalogowany do systemu co najmniej raz

Problemy mające wpływ na stan zarządzanych aplikacji

W sekcji Problemy mające wpływ na stan zarządzanych aplikacji możesz określić kryteria, które będą używane do uwzględniania urządzeń w wyborze według listy możliwych problemów wykrytych przez zarządzaną aplikację. Jeśli przynajmniej jeden problem, który wybrałeś, istnieje na urządzeniu, urządzenie zostanie uwzględnione w wyborze. Jeśli wybierzesz problem wymieniony dla kilku aplikacji, masz opcję automatycznego wyboru tego problemu na wszystkich listach.

Opis stanu urządzenia

Stan komponentów w zarządzanych aplikacjach

W sekcji Stan komponentów w zarządzanych aplikacjach możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o stany komponentów w zarządzanych aplikacjach:

 • Stan ochrony przed wyciekiem danych
 • Stan ochrony serwerów współpracy
 • Stan ochrony antywirusowej serwerów pocztowych
 • Stan czujnika Endpoint Sensor

Szyfrowanie

Algorytm szyfrowania

Segmenty chmury

W sekcji Segmenty chmury możesz skonfigurować kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze w oparciu o ich odpowiednie segmenty chmury:

 • Urządzenie znajduje się w segmencie chmury
 • Urządzenie wykryte przy pomocy API

Składniki aplikacji

Ta sekcja zawiera listę komponentów tych aplikacji, które posiadają odpowiednie wtyczki administracyjne, zainstalowane w Konsoli administracyjnej.

W sekcji Składniki aplikacji możesz określić kryteria uwzględniania urządzeń w wyborze zgodnie ze stanami i numerami wersji komponentów, które odpowiadają wybranej aplikacji:

 • Stan
 • Wersja

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.