Tworzenie i przeglądanie raportów z szyfrowania

19 marca 2024

ID 64418

Możesz wygenerować następujące raporty:

 • Raport o stanie szyfrowania zarządzanych urządzeń. Ten raport zawiera szczegółowe informacje na temat szyfrowania danych na różnych zarządzanych urządzeniach. Na przykład raport pokazuje liczbę urządzeń, do których ma zastosowanie polityka ze skonfigurowanymi regułami szyfrowania. Możesz także dowiedzieć się, na przykład, ile urządzeń wymaga ponownego uruchomienia. Raport zawiera również informacje o technologii i algorytmie szyfrowania dla każdego urządzenia.
 • Raport o stanie szyfrowania urządzeń pamięci masowej. Ten raport zawiera podobne informacje jak raport o stanie szyfrowania zarządzanych urządzeń, ale zawiera dane tylko dla urządzeń pamięci masowej i dysków wymiennych.
 • Raport o prawach dostępu do zaszyfrowanych dysków. Ten raport pokazuje, które konta użytkowników mają dostęp do zaszyfrowanych dysków.
 • Raport o błędach podczas szyfrowania plików. Ten raport zawiera informacje o błędach, które wystąpiły podczas uruchamiania zadań szyfrowania lub deszyfrowania danych na urządzeniach.
 • Raport o zablokowanym dostępie do zaszyfrowanych plików. Ten raport zawiera informacje o blokowaniu dostępu aplikacji do zaszyfrowanych plików. Ten raport jest pomocny, jeśli nieautoryzowany użytkownik lub aplikacja próbuje uzyskać dostęp do zaszyfrowanych plików lub dysków.

W celu wygenerowania raportu dotyczącego szyfrowania urządzeń:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Szyfrowanie i ochrona danych.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wygenerować raport dotyczący stanu szyfrowania zarządzanych urządzeń, kliknij odnośnik Wyświetl raport o szyfrowaniu urządzeń pamięci masowej.

   Jeśli jeszcze nie skonfigurowano tego raportu, zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego szablonu raportu. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

  • Aby wygenerować raport dotyczący stanu szyfrowania urządzeń pamięci masowej, w drzewie konsoli wybierz podfolder Zaszyfrowane dyski, a następnie kliknij przycisk Wyświetl raport o szyfrowaniu urządzeń pamięci masowej.

Zostanie rozpoczęte tworzenie raportu. Raport pojawi się na zakładce Raporty węzła Serwer administracyjny.

W celu wygenerowania raportu o uprawnieniach dostępu do zaszyfrowanych urządzeń:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Szyfrowanie i ochrona danych.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij odnośnik Raport o prawach dostępu do zaszyfrowanych dysków w sekcji Zarządzanie zaszyfrowanymi dyskami, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego szablonu raportu.
  • Wybierz podfolder Zaszyfrowane dyski, a następnie kliknij przycisk Raport o prawach dostępu do zaszyfrowanych dysków, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego szablonu raportu.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora tworzenia nowego szablonu raportu.

Zostanie rozpoczęte tworzenie raportu. Raport pojawi się na zakładce Raporty węzła Serwer administracyjny.

W celu wygenerowania raportu o błędach szyfrowania plików:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Szyfrowanie i ochrona danych.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij odnośnik Wyświetl raport o błędach podczas szyfrowania plików, dostępny w sekcji Błędy szyfrowania danych, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego szablonu raportu.
  • Wybierz podfolder Zdarzenia szyfrowania, a następnie kliknij odnośnik Raport o błędach szyfrowania plików, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego szablonu raportu.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora tworzenia nowego szablonu raportu.

Zostanie rozpoczęte tworzenie raportu. Raport pojawi się na zakładce Raporty węzła Serwer administracyjny.

W celu wygenerowania raportu o stanie szyfrowania zarządzanych urządzeń:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
 3. Kliknij przycisk Nowy szablon raportu, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego szablonu raportu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora tworzenia nowego szablonu raportu. W oknie Wybieranie typu szablonu raportu, w sekcji Inne wybierz Raport o stanie szyfrowania zarządzanych urządzeń.

  Po zakończeniu pracy kreatora tworzenia nowego szablonu raportu, nowy szablon raportu pojawi się w węźle Serwer administracyjny, na zakładce Raporty.

 5. W węźle odpowiedniego Serwera administracyjnego, na zakładce Raporty wybierz szablon raportu, który został utworzony w poprzednich krokach instrukcji.

Zostanie rozpoczęte tworzenie raportu. Raport pojawi się na zakładce Raporty węzła Serwer administracyjny.

Możesz również zapoznać się z informacjami o spełnianiu warunków profilu szyfrowania przez stan szyfrowania urządzeń i nośników wymiennych, które są dostępne na panelach informacyjnych, na zakładce Statystyki, w węźle Serwer administracyjny.

W celu wygenerowania raportu o blokowaniu dostępu do zaszyfrowanych plików:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
 3. Kliknij przycisk Nowy szablon raportu, aby uruchomić Kreator tworzenia nowego szablonu raportu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora tworzenia nowego szablonu raportu. W oknie Wybieranie typu szablonu raportu, w sekcji Inne wybierz Raport o zablokowanym dostępie do zaszyfrowanych plików.

  Po zakończeniu pracy kreatora tworzenia nowego szablonu raportu, nowy szablon raportu pojawi się w węźle Serwer administracyjny, na zakładce Raporty.

 5. W węźle Serwer administracyjny, na zakładce Raporty wybierz szablon raportu, który został utworzony w poprzednich krokach instrukcji.

Zostanie rozpoczęte tworzenie raportu. Raport pojawi się na zakładce Raporty węzła Serwer administracyjny.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.