Konfigurowanie sprawdzania unikatowości nazwy użytkownika wewnętrznego

19 marca 2024

ID 123309

Możesz skonfigurować sprawdzanie unikatowości nazwy użytkownika wewnętrznego Kaspersky Security Center podczas dodawania nazwy do aplikacji. Sprawdzanie unikatowości nazwy użytkownika wewnętrznego może zostać przeprowadzone tylko na wirtualnym Serwerze administracyjnym lub na głównym Serwerze administracyjnym, dla którego będzie tworzone konto użytkownika, lub na wszystkich wirtualnych Serwerach administracyjnych i na głównym Serwerze administracyjnym. Domyślnie unikatowość nazwy użytkownika wewnętrznego jest sprawdzana na wszystkich wirtualnych Serwerach administracyjnych i na głównym Serwerze administracyjnym.

W celu sprawdzenia unikatowości nazwy użytkownika wewnętrznego na wirtualnym Serwerze administracyjnym lub na głównym Serwerze administracyjnym:

 1. Otwórz rejestr systemu urządzenia, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny (na przykład lokalnie, przy użyciu polecenia regedit z poziomu menu StartUruchom).
 2. Przejdź do gałęzi:
  • W systemach 32-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

  • W systemach 64-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

 3. Dla klucza LP_InterUserUniqVsScope (DWORD) ustaw wartość 00000001.

  0 jest domyślną wartością określoną dla tego klucza.

 4. Uruchom ponownie usługę Serwera administracyjnego.

Unikatowość nazwy będzie sprawdzana na wirtualnym Serwerze administracyjnym, na którym został utworzony użytkownik wewnętrzny, lub na głównym Serwerze administracyjnym, jeśli użytkownik wewnętrzny został utworzony na głównym Serwerze administracyjnym.

W celu sprawdzenia unikatowości nazwy użytkownika wewnętrznego na wszystkich wirtualnych Serwerach administracyjnych lub na głównym Serwerze administracyjnym:

 1. Otwórz rejestr systemu urządzenia, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny (na przykład lokalnie, przy użyciu polecenia regedit z poziomu menu StartUruchom).
 2. Przejdź do gałęzi:
  • Dla systemów 64-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

  • Dla systemów 32-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

 3. Dla klucza LP_InterUserUniqVsScope (DWORD) ustaw wartość 00000000.

  0 jest domyślną wartością określoną dla tego klucza.

 4. Uruchom ponownie usługę Serwera administracyjnego.

Unikatowość nazwy będzie sprawdzana na wszystkich wirtualnych Serwerach administracyjnych i na głównym Serwerze administracyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.