Eksportowanie wyboru zdarzeń do pliku tekstowego

19 marca 2024

ID 3633

W celu wyeksportowania wyboru zdarzeń do pliku tekstowego:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Zdarzenia.
  3. Kliknij przycisk Import/Eksport.
  4. Z listy rozwijalnej wybierz Eksportuj zdarzenia do pliku.

Zostanie uruchomiony Kreator eksportu zdarzeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.