Tworzenie zadania Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 3778

Serwer administracyjny wykonuje następujące zadania:

 • Dostarczaj raporty
 • Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego
 • Tworzenie kopii zapasowych danych Serwera administracyjnego
 • Konserwacja Serwera administracyjnego
 • Wykonać synchronizację Windows Update
 • Utwórz pakiet instalacyjny na podstawie obrazu systemu operacyjnego urządzenia odniesienia
 • Zdalnie zainstalować aplikację
 • Zdalnie odinstalować aplikację
 • Roześlij pakiet instalacyjny
 • Zdalnie zainstaluj aplikację na podrzędnych Serwerach administracyjnych

Na wirtualnym Serwerze administracyjnym dostępne jest tylko zadanie automatycznego dostarczania raportów oraz zadanie tworzenia pakietu instalacyjnego z obrazu systemu operacyjnego odpowiedniego urządzenia. Repozytorium wirtualnego Serwera administracyjnego wyświetla uaktualnienia pobrane na główny Serwer administracyjny. Kopia zapasowa danych wirtualnego Serwera administracyjnego jest wykonywana wraz z kopią zapasową danych głównego Serwera administracyjnego.

W celu utworzenia zadania Serwera administracyjnego:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. Uruchom tworzenie zadania w jeden z następujących sposobów:
  • W drzewie konsoli, z menu kontekstowego folderu Zadania wybierz NoweZadanie.
  • Kliknij przycisk Utwórz zadanie dostępny w obszarze roboczym folderu Zadania.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego, Wykonaj synchronizację Windows Update, Konserwacja baz danych i Utwórz kopię zapasową danych Serwera administracyjnego mogą zostać utworzone tylko raz. Jeśli zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego, Konserwacja baz danych, Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego i Wykonaj synchronizację Windows Update zostały już utworzone dla Serwera administracyjnego, nie będą wyświetlane w oknie wyboru typu zadania Kreatora nowych zadań.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.