Wyświetlanie powiadomień o zdarzeniach po uruchomieniu pliku wykonywalnego

19 marca 2024

ID 84509_1

Kaspersky Security Center może powiadamiać administratora o zdarzeniach na urządzeniach klienckich poprzez uruchomienie pliku wykonywalnego. Plik wykonywalny musi zawierać inny plik wykonywalny z symbolami zastępczymi zdarzenia przekazywanymi administratorowi.

Symbole zastępcze opisujące zdarzenie

Symbol zastępczy

Opis symbolu zastępczego

%SEVERITY%

Priorytet zdarzenia

%COMPUTER%

Nazwa urządzenia, na którym wystąpiło zdarzenie

%DOMAIN%

Domena

%EVENT%

Zdarzenie

%DESCR%

Opis zdarzenia

%RISE_TIME%

Czas wystąpienia zdarzenia

%KLCSAK_EVENT_TASK_DISPLAY_NAME%

Nazwa zadania

%KL_PRODUCT%

Agent sieciowy

%KL_VERSION%

Numer wersji Agenta sieciowego

%HOST_IP%

Adres IP

%HOST_CONN_IP%

Adres IP połączenia.

Na przykład:

Powiadomienia o zdarzeniach są wysyłane przez plik wykonywalny (na przykład script1.bat), w którym uruchomiony jest inny plik wykonywalny (na przykład script2.bat) z symbolem zastępczym %COMPUTER%. Po wystąpieniu zdarzenia, plik script1.bat jest uruchamiany na urządzeniu administratora, który uruchamia plik script2.bat z symbolem zastępczym %COMPUTER%. Administrator uzyska nazwę urządzenia, na którym wystąpiło zdarzenie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.