Konfigurowanie Kaspersky Security Center do wyeksportowania zdarzeń do systemu SIEM

19 marca 2024

ID 89277

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz włączyć automatyczne eksportowanie zdarzeń w Kaspersky Security Center.

Tylko zdarzenia ogólne mogą być eksportowane z zarządzanych aplikacji w formatach CEF i LEEF.  Zdarzenia specyficzne dla aplikacji nie mogą być eksportowane z zarządzanych aplikacji w formatach CEF i LEEF. Jeśli chcesz wyeksportować zdarzenia zarządzanych aplikacji lub niestandardowy zestaw zdarzeń, który został skonfigurowany przy użyciu zasad zarządzanych aplikacji, wyeksportuj zdarzenia w formacie Syslog.

W celu włączenia automatycznego eksportowania zdarzeń:

 1. W drzewie konsoli Kaspersky Security Center wybierz Serwer administracyjny, którego zdarzenia chcesz wyeksportować.
 2. W obszarze roboczym wybranego Serwera administracyjnego wybierz zakładkę Zdarzenia.
 3. Kliknij strzałkę rozwijalną znajdującą się obok odnośnika Konfiguruj powiadomienia i eksportowanie zdarzeń i z listy rozwijalnej wybierz Konfiguruj eksportowanie do SIEM.

  Okno właściwości zdarzeń zostanie otwarte na sekcji Eksportowanie zdarzeń.

 4. W sekcji Eksportowanie zdarzeń określ następujące ustawienia eksportowania:

  W sekcji Eksport zdarzeń zaznaczone jest pole Automatycznie eksportuj zdarzenia do bazy danych systemu SIEM, właściwość systemu SIEM jest ustawiona na ArcSight (format CEF), określony jest adres i port serwera systemu SIEM, właściwość Protokół jest ustawiona na TCP/IP.

  Sekcja Eksportowanie zdarzeń w oknie właściwości zdarzeń

  • Automatycznie eksportuj zdarzenia do bazy danych systemu SIEM
  • System SIEM
  • Adres serwera systemu SIEM
  • Port serwera systemu SIEM
  • Protokół

  Jeśli wybierzesz format Syslog, musisz określić:

  • Maksymalny rozmiar wiadomości, w bajtach
 5. Jeśli chcesz wyeksportować do bazy danych systemu SIEM zdarzenia, które wystąpiły po określonej dacie w przeszłości, kliknij przycisk Eksportuj archiwum i określ datę początkową dla eksportowania zdarzeń. Domyślnie, eksportowanie zdarzeń rozpoczyna się od razu po włączeniu tej opcji.
 6. Kliknij OK.

Automatyczne eksportowanie zdarzeń jest włączone.

Po włączeniu automatycznego eksportowania zdarzeń, należy wskazać zdarzenia, które zostaną wyeksportowane do systemu SIEM.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie eksportowania zdarzeń do systemów SIEM

Oznaczenie zdarzeń do wyeksportowania do systemów SIEM w formacie Syslog

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.