Modyfikowanie profilu zasad

19 marca 2024

ID 177486

Możliwość modyfikowania profilu zasad jest dostępna tylko dla profili Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu zmodyfikowania profilu zasad:

 1. Przejdź do listy profili zasady, której potrzebujesz.

  Zostanie otwarta lista profili zasad.

 2. Na zakładce Profile zasad kliknij profil zasady, który chcesz zmodyfikować.

  Zostanie otwarte okno właściwości profilu zasad.

 3. Skonfiguruj profil w oknie właściwości:
  • Jeśli to konieczne, na zakładce Ogólne zmień nazwę profilu i włącz lub wyłącz profil.
  • Edytuj reguły aktywacji profilu.
  • Edytuj ustawienia aplikacji.

  Szczegółowe informacje dotyczące ustawień aplikacji zabezpieczających można znaleźć w dokumentacji dla odpowiedniej aplikacji.

 4. Kliknij Zapisz.

Zmodyfikowane ustawienia zostaną zastosowane po zsynchronizowaniu urządzenia z Serwerem administracyjnym (jeśli profil zasad jest aktywny) lub po wyzwoleniu reguły aktywacji (jeśli profil zasad jest nieaktywny).

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.