Włączanie i wyłączanie trybu offline pobierania uaktualnień

19 marca 2024

ID 102163

Nie jest zalecane wyłączanie trybu offline pobierania uaktualnień. Wyłączenie tego trybu może spowodować błędy w dostarczeniu uaktualnień na urządzenia. W niektórych przypadkach specjalista z pomocy technicznej Kaspersky może zalecić odznaczenie pola Pobierz aktualizacje i antywirusowe bazy danych z Serwera administracyjnego z wyprzedzeniem. Następnie upewnij się, że zadanie pobierania uaktualnień dla aplikacji firmy Kaspersky zostało skonfigurowane.

W celu włączenia lub wyłączenia trybu offline pobierania uaktualnień dla grupy administracyjnej:

  1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną, dla której chcesz włączyć tryb offline pobierania uaktualnień.
  2. W obszarze roboczym grupy otwórz zakładkę Zasady.
  3. Na zakładce Zasady wybierz profil Agenta sieciowego.
  4. Z otwartego menu kontekstowego zasady wybierz Właściwości.

    Otwórz okno właściwości profilu Agenta sieciowego.

  5. W oknie właściwości zasady wybierz sekcję Zarządzaj poprawkami i aktualizacjami.
  6. Zaznacz lub odznacz pole Pobierz aktualizacje i antywirusowe bazy danych z Serwera administracyjnego z wyprzedzeniem (zalecane), aby włączyć lub wyłączyć model offline pobierania uaktualnień.

    Domyślnie włączony jest tryb offline pobierania uaktualnień.

Tryb offline pobierania uaktualnień zostanie włączony lub wyłączony.

Zobacz również:

Tryb offline pobierania uaktualnień

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.