Przeszukiwanie sieci Windows

27 lutego 2024

ID 3885

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Informacje o przeszukiwaniu sieci Windows

Podczas szybkiego przeszukiwania Serwer administracyjny pobiera wyłącznie informacje o urządzeniach znajdujących się na liście nazw NetBIOS wszystkich domen sieci i grup roboczych. Podczas pełnego przeszukiwania wymagane są następujące informacje o każdym urządzeniu klienckim:

 • Nazwa systemu operacyjnego
 • Adres IP
 • Nazwa DNS
 • Nazwa NetBIOS

Szybkie przeszukiwanie i pełne przeszukiwanie wymagają:

 • Porty UDP 137/138, TCP 139, UDP 445, TCP 445 muszą być dostępne w sieci.
 • Protokół SMB jest włączony.
 • Usługa Przeglądarka komputera Microsoft musi być używana, a główna przeglądarka komputera musi być włączona na Serwerze administracyjnym.
 • Usługa Przeglądarka komputera Microsoft musi być używana, a główna przeglądarka komputera musi być włączona na urządzeniach klienckich:
  • Przynajmniej na jednym urządzeniu, jeśli liczba urządzeń w sieci nie przekracza 32.
  • Przynajmniej na jednym urządzeniu dla każdego z 32 urządzeń w sieci.

Pełne przeszukiwanie może być uruchomione tylko wtedy, gdy szybkie przeszukiwanie było uruchomione przynajmniej raz.

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień przeszukiwania sieci Windows

W celu zmodyfikowania ustawień dla przeszukiwania sieci Windows:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Wykrywanie urządzeń wybierz podfolder Domeny.

  Do folderu Urządzenia nieprzypisane możesz przejść z folderu Wykrywanie urządzeń, klikając przycisk Przeszukaj teraz.

  W obszarze roboczym podfolderu Domeny zostanie wyświetlona lista urządzeń.

 2. Kliknij Przeszukaj teraz.

  Zostanie otwarte okno właściwości domeny. Jeśli chcesz, zmodyfikuj ustawienia przeszukiwania sieci Windows:

  • Włącz przeszukiwanie sieci Windows
  • Ustaw terminarz szybkiego przeszukiwania
  • Ustaw terminarz pełnego przeszukiwania

Jeśli chcesz przeprowadzić przeszukiwanie natychmiast, kliknij Przeszukaj teraz. Zostaną uruchomione oba typy przeszukiwań.

Na wirtualnym Serwerze administracyjnym ustawienia przeszukiwania sieci Windows można przeglądać i modyfikować w oknie ustawień punktu dystrybucji, w sekcji Wykrywanie urządzeń.

Zobacz również:

Praca z domenami Windows. Przeglądanie i modyfikowanie ustawień domeny

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.