Dostosowanie punktów dystrybucji i bram połączenia

15 lutego 2024

ID 92429

Struktura grup administracyjnych w Kaspersky Security Center pełni następujące funkcje:

  • Tworzy zakres zasad

    Istnieje alternatywny sposób stosowania odpowiednich ustawień na urządzeniach przy użyciu profili zasad. W tym przypadku ustawiasz zakres zasad ze znacznikami, lokalizacjami urządzeń w jednostkach organizacyjnych Active Directory, członkostwem w grupach zabezpieczeń Active Directory.

  • Tworzy zakres zadań grupowych

    Istnieje sposób określania zakresu zadań grupowych, który nie jest oparty na hierarchii grup administracyjnych: korzystanie z zadań dla wyboru urządzeń oraz z zadań dla wskazanych urządzeń.

  • Nadaje urządzeniom, wirtualnym Serwerom administracyjnym oraz podrzędnym Serwerom administracyjnym prawa dostępu
  • Przypisuje punkty dystrybucji

Podczas tworzenia struktury grup administracyjnych należy wziąć pod uwagę topologię sieci organizacji dla optymalnego przydzielenia punktów dystrybucji. Optymalne przydzielenie punktów dystrybucji pozwala na zmniejszenie ruchu w sieci organizacji.

W zależności od schematu organizacyjnego oraz topologii sieci, w strukturze grup administracyjnych można zastosować następujące standardowe konfiguracje:

  • Jedno biuro
  • Wiele małych, zdalnych biur

Urządzenia pełniące rolę punktów dystrybucji muszą być chronione, włączając w to ochronę fizyczną, przed wszelkim nieautoryzowanym dostępem.

W tej sekcji

Standardowa konfiguracja punktów dystrybucji: Jedno biuro

Standardowa konfiguracja punktów dystrybucji: Małe zdalne biura

Wskazywanie zarządzanego urządzenia jako punktu dystrybucji

Podłączanie urządzenia Linux jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej

Podłączanie urządzenia Linux do Serwera administracyjnego za pośrednictwem bramy połączenia

Dodawanie bramy połączenia w strefie DMZ jako punktu dystrybucji

Automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji

Informacje o lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu określonym jako punkt dystrybucji

Informacje o używaniu punktu dystrybucji jako bramy połączenia

Dodawanie zakresów IP do listy skanowanych zakresów punktu dystrybucji

Używanie punktu dystrybucji jako serwera push

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.