Pobieranie aktualnych wersji aplikacji

17 lipca 2024

ID 55959

Kaspersky Security Center pozwala na pobieranie aktualnych wersji aplikacji korporacyjnych przechowywanych na serwerach Kaspersky.

W celu pobrania aktualnych wersji aplikacji korporacyjnych firmy Kaspersky:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego, upewnij się, że zakładka Monitorowanie jest wybrana, a w sekcji Wdrażanie kliknij odnośnik Dostępne są nowe wersje produktów Kaspersky.

   Odnośnik Dostępne są nowe wersje produktów Kaspersky stanie się widoczny, gdy Serwer administracyjny odnajdzie nową wersję aplikacji korporacyjnej na serwerze Kaspersky.

  • W drzewie konsoli wybierz ZaawansowaneZdalna instalacjaPakiety instalacyjne, a w obszarze roboczym kliknij Akcje dodatkowe i z listy rozwijalnej wybierz Wyświetl aktualne wersje aplikacji Kaspersky.

  Zostanie wyświetlona lista bieżących wersji aplikacji Kaspersky.

 2. Możesz filtrować listę aplikacji Kaspersky, aby uprościć wyszukiwanie wymaganej aplikacji.

  W górnej części okna Aktualne wersje aplikacji kliknij odnośnik Filtr, aby przefiltrować listę aplikacji według następujących kryteriów:

  • Komponenty. Użyj tego kryterium, aby przefiltrować listę aplikacji Kaspersky według obszarów ochrony używanych w Twojej sieci.
  • Typ pobieranego oprogramowania. Użyj tego kryterium, aby przefiltrować listę aplikacji Kaspersky według typu aplikacji.
  • Wyświetlane oprogramowanie i aktualizacje. Użyj tego kryterium, aby wyświetlić dostępne aplikacje firmy Kaspersky według określonych wersji.
  • Wyświetlane wersje językowe oprogramowania i aktualizacji. Użyj tego kryterium, aby wyświetlić aplikacje Kaspersky z określonym językiem lokalizacji.

  Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować wybrane filtry.

 3. Z listy wybierz żądaną aplikację.
 4. Pobierz pakiet dystrybucyjny aplikacji, klikając odnośnik w wierszu Adres internetowy pakietu dystrybucyjnego.

  Aktualizacje zarządzanych aplikacji mogą wymagać zainstalowania określonej minimalnej wersji Kaspersky Security Center. Jeśli ta wersja jest nowsza niż aktualna wersja, te aktualizacje są wyświetlane, ale nie można ich zatwierdzić. Ponadto żadne pakiety instalacyjne nie mogą być tworzone z takich aktualizacji, dopóki nie zaktualizujesz Kaspersky Security Center. Zostaniesz poproszony o uaktualnienie instancji Kaspersky Security Center do wymaganej wersji minimalnej.

Jeżeli dla wybranej aplikacji wyświetlony jest przycisk Pobierz aplikacje i utwórz pakiety instalacyjne, możesz go kliknąć w celu automatycznego pobrania pakietu dystrybucyjnego aplikacji i utworzenia pakietu instalacyjnego. Kaspersky Security Center pobierze pakiet dystrybucyjny aplikacji na Serwer administracyjny, do folderu współdzielonego określonego w trakcie instalacji Kaspersky Security Center. Automatycznie utworzony pakiet instalacyjny jest wyświetlany w drzewie konsoli, w folderze Zdalna instalacja, w podfolderze Pakiety instalacyjne.

Po zamknięciu okna Aktualne wersje aplikacji, odnośnik Dostępne są nowe wersje produktów Kaspersky znika z sekcji Wdrażanie.

Możesz utworzyć pakiety instalacyjne dla nowych wersji aplikacji i zarządzać nowo utworzonymi pakietami instalacyjnymi w drzewie konsoli, w folderze Zdalna instalacja, podfolderze Pakiety instalacyjne.

Możesz także otworzyć okno Aktualne wersje aplikacji, klikając odnośnik Wyświetl aktualne wersje aplikacji Kaspersky w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne.

Zobacz również:

Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

Instalowanie aplikacji przy pomocy zadania zdalnej instalacji

Instalowanie aplikacji przy pomocy kreatora zdalnej instalacji

Wyświetlanie raportu wdrażania ochrony

Praca z wtyczkami zarządzającymi

Zdalne usuwanie aplikacji

Praca z pakietami instalacyjnymi

Przygotowanie urządzenia z systemem Windows do zdalnej instalacji. Narzędzie Riprep

Przygotowanie urządzenia z systemem Linux i zdalna instalacja Agenta sieciowego na urządzeniu z systemem Linux

Przygotowanie urządzenia macOS do zdalnej instalacji Agenta sieciowego

Tworzenie pakietu instalacyjnego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.