Zarządzanie urządzeniami klienckimi

15 lutego 2024

ID 3907

Ta sekcja zawiera informacje na temat pracy z urządzeniami klienckimi.

W tej sekcji

Łączenie urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym

Ręczne łączenie urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym. Narzędzie klmover

Tunelowanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym

Zdalne połączenie z pulpitem urządzenia klienckiego

Nawiązywanie połączenia z urządzeniami poprzez udostępnianie pulpitu Windows

Konfigurowanie ponownego uruchamiania urządzenia klienckiego

Audyt działań na zdalnym urządzeniu klienckim

Sprawdzanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym

Identyfikowanie urządzeń klienckich na Serwerze administracyjnym

Przenoszenie urządzeń do grupy administracyjnej

Zmienianie Serwera administracyjnego dla urządzeń klienckich

Klastry i grupy serwerów

Zdalne włączanie, wyłączanie i ponowne uruchamianie urządzeń klienckich

Informacje o korzystaniu z ciągłego połączenia pomiędzy zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym

Informacje o wymuszonej synchronizacji

Informacje o terminarzu połączenia

Wysyłanie wiadomości na urządzenia użytkowników

Zarządzanie Kaspersky Security for Virtualization

Konfigurowanie przełączania stanów urządzeń

Znakowanie urządzeń i przeglądanie przydzielonych znaczników

Zdalna diagnostyka urządzeń klienckich. Narzędzie do zdalnej diagnostyki Kaspersky Security Center

Urządzenia chronione UEFI

Ustawienia zarządzanego urządzenia

Ogólne ustawienia zasady

Ustawienia zasady Agenta sieciowego

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.