Ikony stanów plików w Konsoli administracyjnej

19 marca 2024

ID 131543

Aby ułatwić zarządzanie plikami w Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center, obok nazw plików wyświetlane są ikony (patrz tabela poniżej). Ikony wskazują stany przypisane do plików przez zarządzane aplikacje Kaspersky na urządzeniach klienckich. Ikony są wyświetlane w obszarach roboczych folderów Kwarantanna, Kopia zapasowa i Aktywne zagrożenia.

Stany są przydzielane do obiektów przez program Kaspersky Endpoint Security zainstalowany na urządzeniu klienckim, na którym znajduje się obiekt.

Zgodność ikon ze stanami plików

Ikona

Stan

Czerwone kółko z białym wykrzyknikiem.

Plik ze stanem Zainfekowany.

Niebieskie kółko z białym znakiem zapytania.

Plik ze stanem Ostrzeżenie lub Prawdopodobnie zainfekowany.

Mężczyzna w niebieskim ubraniu.

Plik ze stanem Dodany przez użytkownika.

Czerwone kółko z linią w poprzek.

Plik ze stanem Fałszywy alarm.

Białe kółko z czerwonym krzyżykiem.

Plik ze stanem Wyleczony.

Czerwony krzyżyk.

Plik ze stanem Usunięty.

Zielone kółko z białym znacznikiem wyboru.

Plik w folderze Kwarantanna ze stanem Niezainfekowany, Zabezpieczony hasłem lub Musi zostać przesłany do firmy Kaspersky. Jeśli obok ikony nie ma opisu stanu, oznacza to, że zarządzana aplikacja firmy Kaspersky na urządzeniu klienckim zgłosiła stan nieznany Kaspersky Security Center.

Niebieska strzałka wskazująca kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Plik w folderze Kopia zapasowa ze stanem Niezainfekowany, Zabezpieczony hasłem lub Musi zostać przesłany do firmy Kaspersky. Jeśli obok ikony nie ma opisu stanu, oznacza to, że zarządzana aplikacja firmy Kaspersky na urządzeniu klienckim zgłosiła stan nieznany Kaspersky Security Center.

Białe kółko z czerwonym krzyżykiem. Ikona zegara znajduje się w prawej dolnej części okręgu.

Plik w folderze Aktywne zagrożenia ze stanem Niezainfekowany, Zabezpieczony hasłem lub Musi zostać przesłany do firmy Kaspersky. Jeśli obok ikony nie ma opisu stanu, oznacza to, że zarządzana aplikacja firmy Kaspersky na urządzeniu klienckim zgłosiła stan nieznany Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.