Ręczne wskazywanie urządzenia jako punktu dystrybucji

19 marca 2024

ID 3420

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Kaspersky Security Center umożliwia wskazanie urządzeń do pełnienia roli punktów dystrybucji.

Zalecane jest automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji. W tym przypadku, Kaspersky Security Center sam wybierze urządzenia, które mają być punktami dystrybucji. Jednakże, jeśli z jakiegoś powodu musisz zrezygnować z automatycznego przypisywania punktów dystrybucji (na przykład, jeśli chcesz korzystać ze specjalnie wybranych serwerów), możesz ręcznie przypisać punkty dystrybucji po obliczeniu ich liczby i konfiguracji.

Urządzenia pełniące rolę punktów dystrybucji muszą być chronione, włączając w to ochronę fizyczną, przed wszelkim nieautoryzowanym dostępem.

W celu ręcznego wskazania urządzenia jako punktu dystrybucji:

 1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji i kliknij przycisk Dodaj. Ten przycisk jest dostępny, jeśli zaznaczono opcję Ręcznie przypisz punkty dystrybucji.

  Spowoduje to otwarcie okna Dodaj punkt dystrybucji.

 4. W oknie Dodaj punkt dystrybucji wykonaj następujące działania:
  1. Wybierz urządzenie, które będzie pełniło rolę punktu dystrybucji (wybierz je z grupy administracyjnej lub określ adres IP urządzenia). Podczas wybierania urządzenia pamiętaj o zasadach działania punktów dystrybucji i wymaganiach ustawionych dla urządzenia pełniącego rolę punktu dystrybucji.
  2. Wskaż określone urządzenia, na które punkt dystrybucji roześle uaktualnienia. Możesz określić opis grupy administracyjnej lub lokalizacji sieciowej.
 5. Kliknij OK.

  Dodany punkt dystrybucji będzie wyświetlany na liście punktów dystrybucji, w sekcji Punkty dystrybucji.

 6. Na liście wskaż nowo dodany punkt dystrybucji i kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć jego okno właściwości.
 7. Skonfiguruj punkt dystrybucji w oknie właściwości:
  • Sekcja Ogólne zawiera ustawienia interakcji pomiędzy punktem dystrybucji a urządzeniami klienckimi.
   • Port SSL
   • Użyj multiemisji
   • Adres IP multiemisji
   • Numer portu multiemisji IP
   • Roześlij aktualizacje
   • Roześlij pakiety instalacyjne
   • Użyj tego punktu dystrybucji jako serwera push
   • Port serwera push
  • W sekcji Zakres określ obszar, w jakim punkt dystrybucji będzie rozsyłał uaktualnienia (grupy administracyjne i/lub lokalizacja sieciowa).
  • W sekcji KSN Proxy możesz skonfigurować aplikację, aby używała punktu dystrybucji do przesyłania żądań KSN z zarządzanych urządzeń.
   • Włącz KSN Proxy po stronie punktu dystrybucji
   • Przesyłaj żądania KSN do Serwera administracyjnego
   • Dostęp do KSN Cloud/Private KSN bezpośrednio przez Internet
   • Ignoruj ustawienia serwera proxy w przypadku łączenia z Private KSN
   • Port TCP
   • Port UDP
  • W sekcji Wykrywanie urządzeń skonfiguruj przeszukiwanie domen Windows, Active Directory i zakresów IP przez punkt dystrybucji.
   • Domeny Windows
   • Active Directory
   • Zakresy IP
  • W sekcji Zaawansowane określ folder, którego punkt dystrybucji musi używać do przechowywania rozsyłanych danych.
   • Użyj domyślnego folderu
   • Użyj określonego folderu

Wybrane urządzenia będą pełnić rolę punktów dystrybucji.

Tylko urządzenia działające pod kontrolą systemu operacyjnego Windows mogą determinować swoją lokalizację sieciową. Lokalizacja sieciowa nie może zostać określona dla urządzeń z zainstalowanymi innymi systemami operacyjnymi.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.