Krok 4. Wybieranie źródła certyfikatu

19 marca 2024

ID 159868

W tym oknie można wybrać źródło certyfikatu, którego Serwer administracyjny będzie używał do identyfikowania urządzeń mobilnych. Certyfikat można określić przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Automatycznie utwórz certyfikat przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego, a następnie wyślij certyfikat na urządzenie.
  • Określ plik certyfikatu, który został utworzony wcześniej. Ta metoda nie jest dostępna, jeśli w poprzednim kroku zaznaczono wielu użytkowników.

Zaznacz pole Opublikuj certyfikat, jeśli musisz wysłać użytkownikowi powiadomienie o utworzeniu certyfikatu dla jego/jej urządzenia mobilnego.

Jeśli dla urządzenia mobilnego użytkownika przeprowadzono już uwierzytelnianie z użyciem certyfikatu, dzięki czemu nie ma potrzeby określenia nazwy konta i hasła do pobrania nowego certyfikatu, odznacz pole Opublikuj certyfikat. W tym przypadku okno Metoda powiadamiania użytkownika nie zostanie wyświetlone.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.