Przeszukiwanie segmentu sieci za pośrednictwem Kaspersky Security Center Web Console

19 marca 2024

ID 198852

Informacje o strukturze sieci (i urządzeniach w tej sieci) są otrzymywane przez Serwer administracyjny poprzez regularne przeszukiwanie segmentów chmury przy pomocy narzędzi AWS API, Azure API lub Google API. Kaspersky Security Center używa tych informacji do aktualizacji zawartości folderów: Urządzenia nieprzypisane i Zarządzane urządzenia. Jeżeli skonfigurowałeś automatyczne przenoszenie urządzeń do grup administracyjnych, wykryte urządzenia zostaną włączone do grup administracyjnych.

Aby zezwolić Serwerowi administracyjnemu na przeszukiwanie segmentów chmury, musisz posiadać odpowiednie uprawnienia dla roli IAM lub dla konta użytkownika IAM (w AWS) lub przy pomocy hasła i ID aplikacji (w Azure) lub przy pomocy poczty klienta Google, identyfikatora projektu Google i klucza prywatnego (w Google Cloud).

Możesz dodawać i usuwać połączenia, a także ustawić terminarz przeszukiwania dla każdego segmentu chmury.

W tej sekcji

Dodawanie połączeń dla przeszukiwania segmentu chmury

Usuwanie połączenia dla przeszukiwania segmentu chmury

Konfigurowanie terminarza przeszukiwania za pośrednictwem Kaspersky Security Center Web Console

Przeglądanie wyników przeszukiwania segmentu chmury za pośrednictwem Kaspersky Security Center Web Console

Przeglądanie właściwości urządzeń w chmurze za pośrednictwem Kaspersky Security Center Web Console

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.