Przenoszenie urządzeń do grupy administracyjnej

19 marca 2024

ID 3908

Możesz przenosić urządzenia z jednej grupy administracyjnej do innej, jeśli posiadasz uprawnienie Modyfikacja w obszarze Zarządzanie grupami administracyjnymi dla źródłowej i docelowej grupy administracyjnej (lub dla Serwera administracyjnego, do którego te grupy należą).

W celu dodania jednego lub kilku urządzeń do wybranej grupy administracyjnej:

  1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzane urządzenia.
  2. W folderze Zarządzane urządzenia wybierz podfolder odpowiadający grupie, w której zostaną umieszczone urządzenia klienckie.

    Jeżeli chcesz dodać urządzenia do grupy Zarządzane urządzenia, możesz pominąć ten krok.

  3. W obszarze roboczym wybranej grupy administracyjnej, na zakładce Urządzenia uruchom proces dodawania urządzeń do grupy w jeden z następujących sposobów:
    • Dodając urządzenia do grupy poprzez kliknięcie przycisku Przenieś urządzenia do grupy znajdującego się w oknie z informacjami dla listy urządzeń
    • Wybierając Utwórz → Urządzenie z menu kontekstowego listy urządzeń

Zostanie uruchomiony Kreator przenoszenia urządzeń. Postępując zgodnie z jego poleceniami, wybierz metodę przenoszenia urządzeń do grupy i utwórz listę urządzeń, które mają zostać dodane do grupy.

Jeżeli ręcznie tworzysz listę urządzeń, jako adres urządzenia możesz określić adres IP (lub zakres IP), nazwę NetBIOS lub nazwę DNS. Do listy możesz przenieść ręcznie tylko urządzenia, dla których informacje zostały już dodane do bazy danych Serwera administracyjnego przy podłączeniu urządzenia lub po wyszukiwaniu urządzeń.

W celu zaimportowania listy urządzeń z pliku, należy wskazać plik TXT zawierający listę adresów urządzeń, które mają zostać dodane. Każdy adres musi znajdować się w oddzielnym wierszu.

Po zakończeniu pracy kreatora, wybrane urządzenia zostaną włączone do grupy administracyjnej i będą wyświetlane na liście urządzeń pod nazwami wygenerowanymi przez Serwer administracyjny.

Możesz przenieść urządzenie do wybranej grupy administracyjnej, przeciągając je z folderu Urządzenia nieprzypisane do folderu tej grupy administracyjnej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.