Inwentaryzacja plików wykonywalnych

19 marca 2024

ID 102357

Możesz uzyskać listę plików wykonywalnych przechowywanych na zarządzanych urządzeniach. Aby przeprowadzić inwentaryzację plików wykonywalnych, należy utworzyć zadanie inwentaryzacji.

Funkcja inwentaryzacji plików wykonywalnych jest dostępna dla następujących aplikacji:

 • Kaspersky Endpoint Security for Windows
 • Kaspersky Endpoint Security for Linux
 • Kaspersky Security for Virtualization 4.0 Light Agent i nowsze wersje

Liczba plików wykonywalnych pobranych z jednego urządzenia nie może przekraczać 150 000. Po osiągnięciu tego limitu, Kaspersky Security Center nie będzie mógł otrzymywać nowych plików.

Zanim zaczniesz, włącz powiadomienia o uruchamianiu aplikacji w profilu Kaspersky Endpoint Security oraz w profilu Agenta sieciowego, aby móc przesłać dane do Serwera administracyjnego.

Aby włączyć powiadomienia o uruchomieniu aplikacji:

 • Otwórz ustawienia zasad Kaspersky Endpoint Security i wykonaj następujące czynności:
  1. Przejdź do Ustawienia ogólneRaporty i przechowywanie.
  2. W sekcji Transfer danych do Serwera administracyjnego zaznacz pole Informacje o uruchomionych aplikacjach.
  3. Zapisz zmiany.
 • Otwórz ustawienia zasad Agenta sieciowego i wykonaj następujące czynności:
  1. Przejdź do sekcji Repozytoria.
  2. Zaznacz pole wyboru Szczegóły zainstalowanych aplikacji.
  3. Zapisz zmiany.

W celu utworzenia zadania dla plików wykonywalnych na urządzeniach klienckich:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. Kliknij przycisk Nowe zadanie w obszarze roboczym folderu Zadania.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania.

 3. W oknie Wybierz typ zadania, jako typ zadania wybierz Kaspersky Endpoint Security, a następnie, jako podtyp zadania wskaż Inwentaryzacja i kliknij Dalej.
 4. Wykonaj pozostałe instrukcje kreatora.

Po zakończeniu pracy kreatora zostanie utworzone zadanie inwentaryzacji dla Kaspersky Endpoint Security. Nowo utworzone zadanie będzie wyświetlane na liście zadań, w obszarze roboczym folderu Zadania.

Lista plików wykonywalnych, wykrytych na urządzeniach podczas inwentaryzacji, jest wyświetlana w obszarze roboczym folderu Pliki wykonywalne.

Podczas inwentaryzacji aplikacja wykrywa pliki wykonywalne w następujących formatach: MZ, COM, PE, NE, SYS, CMD, BAT, PS1, JS, VBS, REG, MSI, CPL, DLL, JAR oraz HTML.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.