Wyświetlanie raportu wdrażania ochrony

19 marca 2024

ID 13065

Użyj opcji Raport wdrażania ochrony, aby monitorować postęp zdalnej instalacji ochrony sieci.

W celu wyświetlenia raportu wdrażania ochrony:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
  3. W folderze Raporty wybierz szablon raportu o nazwie Raport wdrażania ochrony.

Obszar roboczy wyświetla raport zawierający informacje o zdalnej instalacji ochrony na wszystkich urządzeniach w sieci.

Możesz wygenerować nowy raport wdrażania ochrony i określić typy danych, które powinien zawierać:

  • Dla grupy administracyjnej
  • Dla wskazanych urządzeń
  • Dla wyboru urządzeń
  • Dla wszystkich urządzeń

Kaspersky Security Center zakłada, że na urządzeniu jest wdrożona ochrona, jeśli jest na nim zainstalowana aplikacja zabezpieczająca oraz jest włączona ochrona w czasie rzeczywistym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.