Usuwanie profilu konfiguracyjnego z urządzenia

19 marca 2024

ID 89296

W celu usunięcia profilu konfiguracyjnego z urządzenia mobilnego:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

 2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia iOS MDM, klikając odnośnik iOS MDM.
 3. Wybierz urządzenie mobilne użytkownika, z którego chcesz usunąć profil konfiguracyjny.

  Możesz wybrać kilka urządzeń mobilnych do jednoczesnego usunięcia profilu.

 4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.
 5. W oknie Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego przejdź do sekcji Usuń profil i kliknij przycisk Wyślij polecenie.

  Polecenie możesz wysłać na urządzenie mobilne także poprzez wybranie z menu kontekstowego elementu Wszystkie polecenia, a następnie wybranie opcji Usuń profil.

  Zostanie otwarte okno Usuń profile wyświetlające listę profili.

 6. Wybierz z listy profil, który chcesz usunąć z urządzenia mobilnego. Możesz wybrać kilka profili do jednoczesnego usunięcia z urządzenia mobilnego. Aby wybrać kilka profili, użyj klawisza Shift. Aby wybrać grupę profili, użyj klawisza CTRL.
 7. Kliknij OK, aby wysłać polecenie na urządzenie mobilne.

  Po wykonaniu polecenia, wybrany profil konfiguracyjny zostanie usunięty z urządzenia mobilnego użytkownika. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie wykonane, bieżący stan polecenia zostanie wyświetlony jako Zakończone.

  Kliknij przycisk Wyślij ponownie, aby ponownie wysłać polecenie na urządzenie mobilne użytkownika.

  Kliknij przycisk Usuń z kolejki, aby anulować wykonanie wysłanego polecenia, jeśli ostatnie polecenie nie zostało jeszcze wykonane.

  Sekcja Raport poleceń wyświetla polecenia, które zostały wysłane na urządzenie mobilne, z odpowiednimi stanami wykonania. Kliknij Odśwież, aby zaktualizować listę poleceń.

 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.