Korzystanie z Google Firebase Cloud Messaging

19 marca 2024

ID 92205

Aby zapewnić dostarczanie w odpowiednim momencie poleceń na urządzenia KES działające pod systemem operacyjnym Android, Kaspersky Security Center korzysta z mechanizmów powiadomień push. Powiadomienia push są wymieniane między urządzeniami KES a Serwerem administracyjnym poprzez Google Firebase Сloud Messaging. W Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center możesz określić ustawienia Google Firebase Сloud Messaging do podłączania urządzeń KES do usługi.

Aby pobrać ustawienia Google Firebase Cloud Messaging, należy posiadać konto Google.

W celu skonfigurowania Google Firebase Cloud Messaging:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.
  2. Z otwartego menu kontekstowego folderu Urządzenia mobilne wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno właściwości folderu Urządzenia mobilne.

  3. Wybierz sekcję Ustawienia Google Firebase Cloud Messaging.
  4. W polu ID nadawcy określ numer projektu Google API, który otrzymałeś podczas tworzenia go w konsoli Google Developer Console.
  5. W polu Klucz serwera wprowadź standardowy klucz serwera, który utworzyłeś w konsoli Google Developer Console.

Przy kolejnej synchronizacji z Serwerem administracyjnym, urządzenia KES, działające pod systemami operacyjnymi Android, zostaną połączone z Google Firebase Cloud Messaging.

Możesz zmodyfikować ustawienia Google Firebase Cloud Messaging, klikając przycisk Resetuj ustawienia.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.