Używanie wyrażeń regularnych w polu wyszukiwania

19 marca 2024

ID 113025

W celu wyszukania określonych słów i znaków, w polu wyszukiwania użyj następujących wyrażeń regularnych:

 • *. Zastępuje dowolną sekwencję znaków. Aby wyszukać słowa Serwer, Serwery lub Serwerownia, w polu wyszukiwania wpisz Server*.
 • ?. Zastępuje dowolny pojedynczy znak. Aby wyszukać słowa Word lub Ward, w polu wyszukiwania wpisz W?rd.

  Tekst znajdujący się w polu wyszukiwania nie może rozpoczynać się od znaku zapytania (?).

 • [<zakres>]. Zastępuje dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu lub zbioru. Aby wyszukać dowolną cyfrę, w polu wyszukiwania wpisz [0-9]. Aby wyszukać jeden ze znaków—a, b, c, d, e lub f— w polu wyszukiwania wpisz [abcdef].

W celu uruchomienia wyszukiwania pełnotekstowego, w polu wyszukiwania użyj następujących wyrażeń regularnych:

 • Spacji. Wynikiem są wszystkie urządzenia, których opisy zawierają dowolne z wymienionych słów. Na przykład, aby wyszukać frazę, która zawiera słowo „Podrzędny” lub „Wirtualny”: (lub oba te słowa), w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie Secondary Virtual.
 • Znak plusa (+), I lub &&. Jeśli przed wyrazem wpisano znak "+", wszystkie wyniki wyszukiwania będą zawierać ten wyraz. Na przykład, aby wyszukać frazę, która zawiera słowa „Podrzędny” i „Wirtualny”, w polu wyszukiwania możesz wpisać jedno z następujących wyrażeń: +Secondary+Virtual, Secondary AND Virtual, Secondary && Virtual.
 • LUB lub ||. Jeśli te symbole znajdują się między dwoma słowami, oznacza to, że jedno lub drugie słowo można znaleźć w tekście. Aby wyszukać frazę, która zawiera słowo „Podrzędny” lub „Wirtualny”, w polu wyszukiwania wpisz jedno z następujących wyrażeń: Secondary OR Virtual, Secondary || Virtual.
 • Znak minusa (-). Jeśli przed wyrazem wpisano znak "-", żaden z wyników wyszukiwania nie będzie zawierać tego wyrazu. Aby wyszukać frazę, która musi zawierać słowo Podrzędny, a nie może zawierać słowa Wirtualny, w polu wyszukiwania wpisz +Secondary-Virtual.
 • "<jakikolwiek tekst>". Tekst w cudzysłowach musi znajdować się w tekście. Aby wyszukać frazę, która zawiera kombinację słów Podrzędny Serwer, w polu wyszukiwania wpisz "Secondary Server".

Wyszukiwanie pełnotekstowe jest dostępne w następujących sekcjach filtrowania:

 • W sekcji filtrowania listy zdarzeń, według kolumn Zdarzenie i Opis.
 • W sekcji filtrowania konta użytkownika, według kolumny Nazwa.
 • W sekcji filtrowania rejestru aplikacji, według kolumny Nazwa, jeśli w sekcji Pokaż na liście jako warunek filtrowania wybrano brak grupowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.