Przygotowanie urządzenia z systemem Windows do zdalnej instalacji. Narzędzie Riprep

19 marca 2024

ID 12883

Zdalna instalacja aplikacji na urządzeniu klienckim może zakończyć się błędem z następujących powodów:

 • Zadanie to było już wykonane na tym urządzeniu i zakończyło się powodzeniem. W tym przypadku zadanie nie musi być wykonywane ponownie.
 • W momencie uruchamiania zadania urządzenie było wyłączone. Należy włączyć urządzenie i ponownie uruchomić zadanie.
 • Nie istnieje połączenie między Serwerem administracyjnym a Agentem sieciowym zainstalowanym na urządzeniu klienckim. Aby określić przyczynę wystąpienia tego problemu, użyj narzędzia do zdalnej diagnostyki urządzeń klienckich (klactgui).
 • Jeśli na urządzeniu nie ma zainstalowanego Agenta sieciowego, podczas zdalnej instalacji mogą wystąpić następujące problemy:
  • Na urządzeniu klienckim jest włączona opcja Wyłącz proste udostępnianie plików.
  • Na urządzeniu klienckim nie jest uruchomiona usługa serwera.
  • Na urządzeniu klienckim zamknięte są wymagane porty.
  • Konto, z poziomu którego wykonywane jest zadanie, ma niewystarczające uprawnienia.

  Aby rozwiązać problemy, które wystąpiły w trakcie instalowania aplikacji na urządzeniu klienckim bez zainstalowanego Agenta sieciowego, możesz użyć narzędzia do przygotowywania urządzeń do zdalnej instalacji (riprep).

Użyj narzędzia Riprep, aby przygotować urządzenie z systemem Windows do zdalnej instalacji. Narzędzie znajduje się w folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center, na urządzeniu, na którym zainstalowano Serwer administracyjny.

Narzędzie do przygotowywania urządzenia do zdalnej instalacji nie zadziała na systemie Microsoft Windows XP Home Edition.

W tej sekcji

Przygotowanie urządzenia z systemem Windows do zdalnej instalacji w trybie interaktywnym

Przygotowanie urządzenia z systemem Windows do zdalnej instalacji w trybie cichym

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.