Włączanie dynamicznego trybu VDI we właściwościach pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego

19 marca 2024

ID 67247

W celu włączenia dynamicznego trybu VDI:

  1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
  2. Z menu kontekstowego pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego wybierz Właściwości.

    Zostanie otwarte okno Właściwości: Agent sieciowy Kaspersky Security Center.

  3. W oknie Właściwości: Agent sieciowy Kaspersky Security Center wybierz sekcję Zaawansowane.
  4. W sekcji Zaawansowane wybierz opcję Włącz tryb dynamiczny VDI.

Urządzenie, na którym jest instalowany Agent sieciowy, stanie się częścią VDI.

Zobacz również:

Scenariusz: Wykrywanie urządzeń w sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.