Aktywowanie profilu

15 lutego 2024

ID 3755

W celu aktywowania profilu dla wybranej grupy:

  1. W obszarze roboczym grupy, na zakładce Zasady wybierz profil, który chcesz aktywować.
  2. W celu aktywowania profilu wykonaj jedno z następujących działań:
    • Z otwartego menu kontekstowego zasady wybierz Zasada aktywna.
    • W oknie właściwości profilu otwórz sekcję Ogólne i wybierz Zasada aktywna z grupy ustawień Stan zasady.

Profil stanie się aktywny dla wybranej grupy administracyjnej.

Podczas stosowania profilu do dużej liczby urządzeń klienckich, zarówno obciążenie Serwera administracyjnego, jak i ruch sieciowy zostają znacząco zwiększone na pewien czas.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.