Edytowanie obszaru roli użytkownika

15 lutego 2024

ID 176256

Obszar roli użytkownika to połączenie użytkowników i grup administracyjnych. Ustawienia skojarzone z rolą użytkownika są stosowane tylko do urządzeń, które należą do użytkowników posiadających tę rolę i tylko wtedy, gdy te urządzenia należą do grup skojarzonych z tą rolą, w tym grup potomnych.

W celu dodania użytkowników, grup bezpieczeństwa i grup administracyjnych do obszaru roli użytkownika, możesz użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Użytkownicy.
 2. Zaznacz pola obok użytkowników i grup bezpieczeństwa, które chcesz dodać do obszaru roli użytkownika.
 3. Kliknij przycisk Przypisz rolę.

  Zostanie uruchomiony Kreator przypisywania roli. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 4. W kroku Wybierz rolę wybierz rolę użytkownika, którą chcesz przypisać.
 5. W kroku Zdefiniuj zakres wybierz grupę administracyjną, którą chcesz dodać do obszaru roli użytkownika.
 6. W celu zakończenia działania Kreatora kliknij przycisk Przypisz rolę.

Wybrani użytkownicy lub grupy bezpieczeństwa i wybrana grupa administracyjna zostaną dodane do obszaru roli użytkownika.

Metoda 2:

 1. W menu głównym przejdź do Użytkownicy i role → Role.
 2. Kliknij nazwę roli, dla której chcesz określić obszar.
 3. W otwartym oknie właściwości roli wybierz zakładkę Ustawienia.
 4. W sekcji Zakres roli kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator przypisywania roli. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 5. W kroku Zdefiniuj zakres wybierz grupę administracyjną, którą chcesz dodać do obszaru roli użytkownika.
 6. W kroku Wybierz użytkowników wybierz użytkowników i grupy zabezpieczeń, które chcesz dodać do obszaru roli użytkownika.
 7. W celu zakończenia działania Kreatora kliknij przycisk Przypisz rolę.
 8. Kliknij przycisk Zamknij (Przycisk Zamknij), aby zamknąć okno właściwości roli.

Wybrani użytkownicy lub grupy bezpieczeństwa i wybrana grupa administracyjna zostaną dodane do obszaru roli użytkownika.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.