Usuwanie profilu informacyjnego z urządzenia

19 marca 2024

ID 89297

W celu usunięcia profilu informacyjnego z urządzenia mobilnego:

 1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

  Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

 2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia iOS MDM według typu protokołu (iOS MDM).
 3. Wybierz urządzenie mobilne użytkownika, z którego chcesz usunąć profil informacyjny.

  Możesz wybrać kilka urządzeń mobilnych do jednoczesnego usunięcia profilu informacyjnego.

 4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Pokaż raport poleceń.
 5. W oknie Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego przejdź do sekcji Usuń profil informacyjny i kliknij przycisk Wyślij polecenie.

  Polecenie możesz wysłać na urządzenie mobilne także poprzez wybranie z menu kontekstowego elementu Wszystkie polecenia, a następnie wybranie opcji Usuń profil informacyjny.

  Zostanie otwarte okno Usuń profile informacyjne wyświetlające listę profili.

 6. Wybierz z listy profil informacyjny, który chcesz usunąć z urządzenia mobilnego. Możesz wybrać kilka profili informacyjnych do jednoczesnego usunięcia z urządzenia mobilnego. Aby wybrać kilka profili informacyjnych, użyj klawisza Shift. Aby wybrać grupę profili informacyjnych, użyj klawisza Ctrl.
 7. Kliknij OK, aby wysłać polecenie na urządzenie mobilne.

  Po wykonaniu polecenia, wybrany profil informacyjny zostanie usunięty z urządzenia mobilnego użytkownika. Aplikacje skojarzone z usuniętym profilem informacyjnym nie będą działać. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie wykonane, bieżący stan polecenia zostanie wyświetlony jako Zakończone.

  Kliknij przycisk Wyślij ponownie, aby ponownie wysłać polecenie na urządzenie mobilne użytkownika.

  Kliknij przycisk Usuń z kolejki, aby anulować wykonanie wysłanego polecenia, jeśli ostatnie polecenie nie zostało jeszcze wykonane.

  Sekcja Raport poleceń wyświetla polecenia, które zostały wysłane na urządzenie mobilne, z odpowiednimi stanami wykonania. Kliknij Odśwież, aby zaktualizować listę poleceń.

 8. Kliknij OK, aby zamknąć okno Polecenia administracyjne urządzenia mobilnego.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.