Pobieranie i tworzenie pakietów instalacyjnych dla aplikacji Kaspersky

19 marca 2024

ID 175918

Możesz utworzyć pakiety instalacyjne dla aplikacji firmy Kaspersky z serwerów Kaspersky, jeśli Serwer administracyjny ma dostęp do internetu.

W celu pobrania i utworzenia pakietu instalacyjnego dla aplikacji Kaspersky:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W menu głównym przejdź do Wykrywanie i wdrażanie → Wdrażanie i przypisywaniePakiety instalacyjne.
  • W menu głównym przejdź do OperacjeRepozytoria → Pakiety instalacyjne.

  Możesz także przejrzeć powiadomienia o nowych pakietach dla aplikacji firmy Kaspersky na liście powiadomień ekranowych. Jeśli istnieją powiadomienia o nowym pakiecie, możesz kliknąć odnośnik obok powiadomienia i przejść do listy dostępnych pakietów instalacyjnych.

  Zostanie wyświetlona lista pakietów instalacyjnych dostępnych na Serwerze administracyjnym.

 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego pakietu. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. W pierwszym kroku kreatora wybierz Utwórz pakiet instalacyjny dla aplikacji Kaspersky.

  Pojawi się lista pakietów instalacyjnych dostępnych na serwerach sieciowych Kaspersky. Lista zawiera pakiety instalacyjne tylko dla tych aplikacji, które są kompatybilne z bieżącą wersją Kaspersky Security Center.

 4. Kliknij nazwę pakietu instalacyjnego, na przykład, Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.1.0).

  Zostanie otwarte okno z informacjami o pakiecie instalacyjnym.

  Możesz pobrać i używać pakietu instalacyjnego, który zawiera narzędzia kryptograficzne, które implementują silne szyfrowanie, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Aby pobrać pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security for Windows potrzebny w Twojej organizacji, miej na uwadze ustawodawstwo kraju, w którym znajdują się urządzenia klienckie Twojej organizacji.

 5. Przeczytaj informacje i kliknij przycisk Pobierz i utwórz pakiet instalacyjny.

  Jeśli pakiet dystrybucyjny nie może zostać przekonwertowany na pakiet instalacyjny, wyświetlany jest przycisk Pobierz pakiet dystrybucyjny zamiast Pobierz i utwórz pakiet instalacyjny.

  Rozpocznie się pobieranie pakietu instalacyjnego na Serwer administracyjny. Możesz zamknąć okno kreatora lub przejść do następnego kroku instrukcji. Jeśli zamkniesz okno kreatora, proces pobierania będzie kontynuowany w tle.

  Jeśli chcesz śledzić proces pobierania pakietu instalacyjnego:

  1. W menu głównym przejdź do OperacjeRepozytoriaPakiety instalacyjneW toku ().
  2. Śledź proces działania w kolumnie Postęp pobierania oraz w kolumnie Stan pobierania tabeli.

  Po zakończeniu procesu pakiet instalacyjny zostanie dodany do listy na zakładce Pobrano. Jeśli proces pobierania zostanie zatrzymany, a stan pobierania przełączy się na Zaakceptuj Umowę licencyjną, kliknij nazwę pakietu instalacyjnego, a następnie przejdź do kolejnego kroku instrukcji.

  Jeśli rozmiar danych znajdujących się w wybranym pakiecie dystrybucyjnym przekracza bieżące ograniczenie, zostanie wyświetlona wiadomość o błędzie. Możesz zmienić ograniczoną wartość, a następnie przejdź do tworzenia pakietu instalacyjnego.

 6. Dla niektórych aplikacji Kaspersky, podczas pobierania wyświetlany jest przycisk Pokaż Umowę licencyjną. Jeśli przycisk jest wyświetlany, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Pokaż Umowę licencyjną, aby przeczytać Umowę licencyjną.
  2. Przeczytaj Umowę licencyjną, która zostanie wyświetlona na ekranie, i kliknij Zaakceptuj.

   Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej, proces pobierania będzie kontynuowany. Jeśli klikniesz Odrzuć, proces pobierania zostanie zatrzymany.

 7. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Zamknij.

Wybrany pakiet instalacyjny zostanie pobrany do folderu współdzielonego Serwera administracyjnego, do podfolderu Pakiety. Po pobraniu, pakiet instalacyjny jest wyświetlany na liście pakietów instalacyjnych.

Zobacz również:

Tworzenie pakietu instalacyjnego

Przeglądanie powiadomień na ekranie

Scenariusz: Wdrażanie aplikacji Kaspersky poprzez Kaspersky Security Center Web Console

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.