Odłączanie urządzenia KES od funkcji zarządzania

19 marca 2024

ID 91146

Aby odłączyć urządzenie KES od funkcji zarządzania, użytkownik musi usunąć Agenta sieciowego z urządzenia mobilnego. Po usunięciu Agenta sieciowego, szczegóły urządzenia mobilnego zostaną usunięte z bazy danych Serwera administracyjnego, a administrator będzie mógł usunąć urządzenie mobilne z listy zarządzanych urządzeń.

W celu usunięcia urządzenia KES z listy zarządzanych urządzeń:

  1. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Urządzenia mobilne.

    Obszar roboczy folderu wyświetla listę zarządzanych urządzeń mobilnych.

  2. W obszarze roboczym przefiltruj urządzenia KES według typu protokołu (KES).
  3. Wybierz urządzenie mobilne, które chcesz odłączyć od funkcji zarządzania.
  4. Z menu kontekstowego urządzenia mobilnego wybierz Usuń.

Urządzenie mobilne zostanie usunięte z listy zarządzanych urządzeń.

Jeśli program Kaspersky Endpoint Security for Android nie został usunięty z urządzenia mobilnego, po synchronizacji z Serwerem administracyjnym to urządzenie mobilne ponownie pojawi się na liście zarządzanych urządzeń.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.