Obliczanie pojemności bazy danych

19 marca 2024

ID 159941

Przybliżoną ilość miejsca, jaką powinna zajmować baza danych, można obliczyć, korzystając z następującego wzoru:

(600 * C + 2.3 * E + 2.5 * A + 1.2 * N * F), KB

gdzie:

 • C to liczba urządzeń.
 • E to liczba przechowywanych zdarzeń.
 • A to całkowita liczba obiektów Active Directory:
  • Konta urządzeń
  • Konta użytkowników
  • Konta grup bezpieczeństwa
  • Jednostki organizacyjne Active Directory

  Jeśli skanowanie Active Directory jest wyłączone, zmienna A będzie równa zero.

 • N to średnia liczba zinwentaryzowanych plików wykonywalnych na urządzeniu końcowym.
 • F to liczba urządzeń końcowych, na których zinwentaryzowano pliki wykonywalne.

Jeśli planujesz włączyć w ustawieniach profilu Kaspersky Endpoint Security powiadamianie Serwera administracyjnego o aplikacjach, które uruchamiasz, będziesz potrzebował dodatkowej ilości (0,03 * C) gigabajtów do przechowywania w bazie danych informacji o aplikacjach, które uruchamiasz.

Jeśli Serwer administracyjny rozsyła aktualizacje systemu Windows (zachowując się przy tym jak serwer Windows Server Update Services), baza danych będzie wymagała dodatkowych 2,5 GB na dysku.

Podczas działania, w bazie danych zawsze znajduje się część nieprzydzielonego obszaru. Dlatego też, rzeczywisty rozmiar pliku bazy danych (domyślnie jest to plik KAV.MDF, jeśli jako DBMS używasz serwera SQL) okazuje się być około dwukrotnie większy niż ilość miejsca zajmowanego przez bazę danych.

Nie jest zalecane wyraźne ograniczenie rozmiaru dziennika transakcji (domyślnie, plik KAV_log.LDF, jeśli używasz serwera SQL jako systemu DBMS). Zalecane jest pozostawienie domyślnej wartości parametru MAXSIZE. Jednakże, jeśli musisz ograniczyć rozmiar tego pliku, weź pod uwagę fakt, że typowa niezbędna wartość parametru MAXSIZE dla KAV_log.LDF to 20480 MB.

Zobacz również:

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.