Pobieranie pakietu instalacyjnego dla Kaspersky Endpoint Security for Windows

19 marca 2024

ID 180749

Możesz skonfigurować automatyczne aktualizowanie baz danych i modułów aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach klienckich.

W celu skonfigurowania pobierania i automatycznej instalacji uaktualnień dla Kaspersky Endpoint Security for Windows na urządzeniach:

 1. W menu głównym przejdź do Urządzenia Zadania.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Windows, jako podtyp zadania wybierz Aktualizacja.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 5. Wybierz obszar zadania.
 6. Określ grupę administracyjną, wybór urządzeń lub urządzenia, do których stosowane jest zadanie.
 7. W kroku Zakończ tworzenie zadania, jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 8. Kliknij przycisk Utwórz.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 9. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 10. Na zakładce Ustawienia aplikacji okna właściwości zadania zdefiniuj ustawienia zadania aktualizacji w trybie lokalnym lub mobilnym:
  • Tryb lokalny: Połączenie jest nawiązywane między urządzeniem a Serwerem administracyjnym.
  • Tryb mobilny: Połączenie pomiędzy Kaspersky Security Center a urządzeniem nie jest nawiązywane (na przykład, jeśli urządzenie nie jest podłączone do internetu).
 11. Włącz źródło uaktualnień, którego chcesz użyć do zaktualizowania baz danych i modułów aplikacji dla Kaspersky Endpoint Security for Windows. Jeśli jest to wymagane, zmień pozycje źródeł na liście, korzystając z przycisków W górę i W dół. Jeśli włączonych jest kilka źródeł uaktualnień, Kaspersky Endpoint Security for Windows próbuje nawiązać z nimi połączenie po kolei, rozpoczynając od góry listy, i wykonać zadanie aktualizacji, pobierając pakiet aktualizacyjny z pierwszego dostępnego źródła.
 12. Włącz opcję Zainstaluj zatwierdzone aktualizacje modułów aplikacji, aby pobrać i zainstalować uaktualnienia modułów aplikacji wraz z bazami danych aplikacji.

  Jeśli opcja jest włączona, Kaspersky Endpoint Security for Windows powiadamia użytkownika o dostępnych uaktualnieniach modułów aplikacji i włącza uaktualnienia modułów aplikacji do pakietu aktualizacyjnego podczas wykonywania zadania aktualizacji. Kaspersky Endpoint Security for Windows instaluje tylko te uaktualnienia, dla których ustawiłeś stan Zatwierdzone; zostaną zainstalowane lokalnie z poziomu interfejsu aplikacji lub poprzez Kaspersky Security Center.

  Możesz także włączyć opcję Automatycznie instaluj krytyczne aktualizacje modułów aplikacji. Jeśli dla modułów aplikacji dostępne są jakiekolwiek aktualizacje, Kaspersky Endpoint Security for Windows automatycznie zainstaluje te ze stanem Krytyczne. Pozostałe aktualizacje zostaną zainstalowane, jak je zatwierdzisz.

  Jeśli do zainstalowania uaktualnień modułów aplikacji wymagane jest przejrzenie i zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, aplikacja zainstaluje uaktualnienia po zaakceptowaniu warunków Umowy licencyjnej i Polityki prywatności przez użytkownika.

 13. Zaznacz pole Kopiuj uaktualnienia do folderu, aby aplikacja zapisywała pobrane uaktualnienia w folderze, a następnie określ ścieżkę folderu.
 14. Skonfiguruj terminarz zadania. Aby zapewnić dostarczanie aktualizacji na czas, zalecane jest włączenie opcji Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium.
 15. Kliknij Zapisz.

Podczas wykonywania zadania Aktualizacja aplikacja wysyła żądanie do serwerów aktualizacji Kaspersky.

Niektóre aktualizacje wymagają zainstalowania najnowszych wersji wtyczek zarządzających.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.