Zmienianie Serwera administracyjnego dla urządzeń klienckich

19 marca 2024

ID 218291

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Można zmienić Serwer administracyjny zarządzający urządzeniami klienckimi na inny, używając zadania Zmiana Serwera administracyjnego. Po zakończeniu zadania wybrane urządzenia klienckie zostaną objęte zarządzaniem przez określony Serwer administracyjny. Możesz przełączać zarządzanie urządzeniami pomiędzy następującymi Serwerami administracyjnymi:

 • Główny Serwer administracyjny i jeden z jego wirtualnych Serwerów administracyjnych
 • Dwa wirtualne Serwery administracyjne tego samego głównego Serwera administracyjnego

W celu zmiany Serwera administracyjnego zarządzającego urządzeniami klienckimi na inny Serwer:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz zadanie Zmiana Serwera administracyjnego.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania.

  Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).

 5. Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane.
 6. Wybierz Serwer administracyjny, którego chcesz używać do zarządzania wybranymi urządzeniami.
 7. Określ ustawienia konta:
  • Konto domyślne
  • Określ konto
  • Konto
  • Hasło
 8. Jeśli na stronie Zakończ tworzenie zadania włączysz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu, możesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 10. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 11. W oknie właściwości zadania określ ogólne ustawienia zadania zgodnie ze swoimi potrzebami.
 12. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

 13. Uruchom utworzone zadanie.

Po zakończeniu wykonywania zadania, urządzenia klienckie, dla których zostało ono utworzone, zostaną przekazane Serwerowi administracyjnemu określonemu w ustawieniach zadania.

Zobacz również:

Zarządzanie wirtualnymi Serwerami administracyjnymi

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.