Aktualizowanie Kaspersky Security Center z poprzedniej wersji

19 marca 2024

ID 6373

Następujący temat opisuje zalecane kroki przygotowania do uaktualnienia: Aktualizowanie Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji zabezpieczających.

Możesz zainstalować Serwer administracyjny w wersji 14.2 na urządzeniu, na którym jest zainstalowana wcześniejsza wersja Serwera administracyjnego (począwszy od wersji 11 (11.0.0.1131b)). Podczas aktualizowania do wersji 14.2 wszystkie dane i ustawienia z poprzedniej wersji Serwera administracyjnego zostają zachowane.

Jeżeli podczas instalacji Serwera administracyjnego pojawią się problemy, będziesz mógł przywrócić poprzednią wersję Serwera administracyjnego przy pomocy kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego utworzonej przed aktualizacją.

Jeśli w sieci zainstalowano przynajmniej jeden Serwer administracyjny w nowej wersji, inne Serwery administracyjne w sieci mogą zostać zaktualizowane przy pomocy zadania zdalnej instalacji, które korzysta z pakietu instalacyjnego Serwera administracyjnego.

Jeśli wdrożyłeś klaster typu failover Kaspersky Security Center, możesz również zaktualizować Kaspersky Security Center na jego węzłach.

W celu zaktualizowania wcześniejszej wersji Serwera administracyjnego do wersji 14.2:

 1. Uruchom plik ksc_14.2_<build number>_full_<language>.exe dla wersji 14.2 (możesz pobrać ten plik ze strony internetowej Kaspersky).
 2. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij odnośnik Zainstaluj Kaspersky Security Center 14.2, aby uruchomić Kreatora instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
 3. Przeczytaj treść Umowy licencyjnej i Polityki prywatności. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, w sekcji Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki oraz postanowienia następujących: zaznacz następujące pola:
  • Warunki i postanowienia tej Umowy licencyjnej
  • Politykę prywatności opisującą zasady przetwarzania danych

  Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po zaznaczeniu pól. Kreator instalacji wyświetla pytanie o utworzenie kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego dla wcześniejszej wersji.

  Kaspersky Security Center obsługuje odzyskiwanie danych z kopii zapasowej utworzonej za pomocą starszej wersji Serwera administracyjnego.

 4. Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową danych Serwera administracyjnego, określ to w otwartym oknie Kopia zapasowa Serwera administracyjnego.

  Kopia zapasowa jest tworzona przez narzędzie klbackup. Narzędzie to jest zawarte w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji i znajduje się w głównym folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center.

 5. Zainstaluj Serwer administracyjny w wersji 14.2, postępując zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

  Jeśli pojawi się wiadomość, że usługa Kaspersky Security Center Web Console jest zajęta, w oknie kreatora kliknij przycisk Ignore.

  Należy unikać przerywania działania kreatora instalacji. W przypadku anulowania aktualizacji na etapie instalacji Serwera administracyjnego może spowodować błąd zaktualizowanej wersji Kaspersky Security Center.

 6. Dla urządzeń, na których jest instalowana wcześniejsza wersja Agenta sieciowego, utwórz i uruchom zadanie zdalnej instalacji nowej wersji Agenta sieciowego.

  Zalecamy aktualizację Agenta sieciowego dla systemu Linux do tej samej wersji co Kaspersky Security Center.

  Po zakończeniu wykonywania zadania zdalnej instalacji, wersja Agenta sieciowego zostanie zaktualizowana.

Zobacz również

Główny scenariusz instalacji

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.