Tworzenie zadania Wykonaj synchronizację Windows Update

19 marca 2024

ID 201321

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update jest dostępne tylko dla licencji Zarządzanie lukami i poprawkami.

Zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update jest wymagane, jeśli chcesz używać serwera administracyjnego jako serwera WSUS. W tym przypadku serwer administracyjny pobiera aktualizacje Windows do bazy danych i dostarcza aktualizacje Windows Update na urządzeniach klienckich w trybie scentralizowanym za pośrednictwem Agentów sieciowych. Jeśli sieć nie wykorzystuje serwera WSUS, każde urządzenie klienckie pobiera aktualizacje Microsoft niezależnie z zewnętrznych serwerów.

Zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update pobiera tylko metadane z serwerów Microsoft. Kaspersky Security Center pobiera aktualizacje po uruchomieniu zadania instalacji aktualizacji i tylko te aktualizacje, które wybrałeś do instalacji.

Podczas wykonywania zadania Wykonaj synchronizację Windows Update aplikacja pobiera listę bieżących aktualizacji z serwera aktualizacji Microsoft. Następnie, Kaspersky Security Center tworzy listę aktualizacji, które są przestarzałe. Przy kolejnym uruchomieniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji program Kaspersky Security Center oznaczy wszystkie przestarzałe aktualizacje i ustawi dla nich czas usunięcia. Przy kolejnym uruchomieniu zadania Wykonaj synchronizację Windows Update wszystkie aktualizacje, które zostały oznaczone do usunięcia 30 dni wcześniej, zostaną usunięte. Kaspersky Security Center sprawdza także obecność przestarzałych aktualizacji, które zostały oznaczone do usunięcia ponad 180 dni temu, a następnie usuwa te starsze aktualizacje.

Jeśli zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update zostanie zakończone, a przestarzałe aktualizacje zostaną usunięte, baza danych może wciąż posiadać kody skrótów odnoszące się do plików usuniętych aktualizacji, a także odpowiednie pliki w plikach %AllUsersProfile%\Application Data\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\wusfiles (jeśli zostały pobrane wcześniej). Możesz uruchomić zadanie Konserwacja Serwera administracyjnego, aby usunąć te przestarzałe wpisy z bazy danych oraz odpowiednie pliki.

W celu utworzenia zadania Wykonaj synchronizację Windows Update:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZadania.
 2. Kliknij Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. Dla aplikacji Kaspersky Security Center wybierz typ zadania Wykonaj synchronizację Windows Update.
 4. Określ nazwę tworzonego zadania. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 5. Włącz opcję Pobierz ekspresowe pliki instalacyjne jeśli chcesz, aby pliki ekspresowej aktualizacji były pobierane podczas uruchamiania zadania.

  Jeśli Kaspersky Security Center synchronizuje aktualizacje z Microsoft Windows Update Servers, informacje o wszystkich plikach są zapisywane w bazie danych Serwera administracyjnego. Wszystkie pliki niezbędne dla aktualizacji zostają także pobrane na dysk podczas interakcji z Windows Update Agent. Kaspersky Security Center zapisuje informacje o plikach aktualizacji ekspresowej w bazie danych i pobiera je, gdy jest to konieczne. Pobranie plików aktualizacji ekspresowej prowadzi do zmniejszenia wolnego miejsca na dysku.

  Aby uniknąć zmniejszenia ilości wolnego miejsca na dysku oraz zmniejszyć ruch sieciowy, wyłącz opcję Pobierz ekspresowe pliki instalacyjne.

 6. Wybierz aplikacje, dla których chcesz pobrać aktualizacje.

  Jeśli pole Wszystkie aplikacje jest zaznaczone, uaktualnienia będą pobierane dla wszystkich istniejących aplikacji, a także dla wszystkich aplikacji, które mogą zostać wydane w przyszłości.

 7. Wybierz kategorie aktualizacji, które chcesz pobrać na serwer administracyjny.

  Jeśli pole Wszystkie kategorie jest zaznaczone, uaktualnienia będą pobierane dla wszystkich istniejących kategorii uaktualnień, a także dla wszystkich kategorii, które mogą pojawić się w przyszłości.

 8. Wybierz języki lokalizacji aktualizacji, które chcesz pobrać na Serwer administracyjny. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Pobierz wszystkie języki, wraz z nowymi
  • Pobierz wybrane języki
 9. Określ, które konto ma być używane podczas uruchamiania zadania. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Konto domyślne
  • Określ konto
 10. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślne ustawienia zadania, włącz opcję Otwórz szczegóły zadania po jego utworzeniu na stronie Zakończ tworzenie zadania. Jeśli nie włączysz tej opcji, zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami. Możesz zmodyfikować domyślne ustawienia później w dowolnym momencie.
 11. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zadanie zostanie utworzone i będzie wyświetlane na liście zadań.

 12. Kliknij nazwę utworzonego zadania, aby otworzyć okno właściwości zadania.
 13. W oknie właściwości zadania określ ogólne ustawienia zadania zgodnie ze swoimi potrzebami.
 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Zadanie zostało utworzone i skonfigurowane.

Zobacz również:

Scenariusz: Wyszukiwanie i usuwanie luk w oprogramowaniu firm trzecich

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.