Włączanie serwera push

19 marca 2024

ID 214620

W Kaspersky Security Center punkt dystrybucji może działać jako serwer push dla urządzeń zarządzanych za pośrednictwem protokołu mobilnego oraz zarządzanych za pośrednictwem agenta sieciowego. Na przykład, serwer push musi być włączony, jeśli chcesz mieć możliwość wymuszenia synchronizacji urządzeń KasperskyOS z Serwerem administracyjnym. Serwer push posiada ten sam obszar zarządzanych urządzeń jako punkt dystrybucji, na którym włączono serwer push. Jeśli posiadasz kilka punktów dystrybucji przypisanych dla tej samej grupy administracyjnej, możesz włączyć serwer push na każdym punkcie dystrybucji. W tym przypadku Serwer administracyjny rozkłada obciążenie między punkty dystrybucji.

Punktów dystrybucji można używać jako serwerów push, aby zapewnić ciągłą łączność między zarządzanym urządzeniem a Serwerem administracyjnym. W przypadku niektórych operacji, takich jak uruchamianie i zatrzymywanie zadań lokalnych, odbieranie statystyk dla zarządzanej aplikacji lub tworzenie tunelu, wymagana jest ciągła łączność. Jeśli używasz punktu dystrybucji jako serwera push, nie musisz używać opcji Nie odłączaj od Serwera administracyjnego na zarządzanych urządzeniach lub wysyłaj pakiety do portu UDP Agenta sieciowego.

Serwer push obsługuje do 50 000 jednoczesnych połączeń.

W celu włączenia serwera push na punkcie dystrybucji:

 1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

  Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

 2. Na zakładce Ogólne wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 3. Kliknij nazwę punktu dystrybucji, na którym chcesz włączyć serwer push.

  Spowoduje to otwarcie okna właściwości punktu dystrybucji.

 4. W sekcji Ogólne włącz opcję Uruchom serwer push.
 5. W polu Port serwera push wpisz numer portu. Możesz określić numer dowolnego zajętego portu.
 6. W polu Adres zdalnych hostów określ adres IP lub nazwę urządzenia punktu dystrybucyjnego.
 7. Kliknij przycisk OK.

Serwer push jest włączony na wybranym punkcie dystrybucyjnym.

Zobacz również:

Wymuszona synchronizacja

Używanie punktu dystrybucji jako serwera push

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.