Aktualizowanie baz danych i modułów Kaspersky na urządzeniach offline

19 marca 2024

ID 180902

Aktualizowanie baz danych i modułów Kaspersky na zarządzanych urządzeniach jest ważnym zadaniem do utrzymania ochrony urządzeń przed wirusami i innymi zagrożeniami. Administratorzy zazwyczaj konfigurują regularne aktualizacje poprzez używanie repozytorium Serwera administracyjnego lub repozytoriów punktów dystrybucji.

Jeśli musisz aktualizować bazy danych i moduły na urządzeniu (lub grupie urządzeń), które nie jest połączone z Serwerem administracyjnym (głównym lub podrzędnym), punktem dystrybucji lub internetem, musisz użyć alternatywnych źródeł uaktualnień, takich jak serwer FTP lub folder lokalny. W tym przypadku musisz dostarczyć pliki żądanych aktualizacji przy użyciu masowego urządzenia przechowywania, takiego jak dysk flash lub zewnętrzny dysk twardy.

Możesz skopiować wymagane aktualizacje z:

 • Serwera administracyjnego.

  Aby mieć pewność, że repozytorium Serwera administracyjnego zawiera aktualizacje wymagane dla aplikacji zabezpieczającej zainstalowanej na urządzeniu offline, przynajmniej na jednym z zarządzanych urządzeń online musi być zainstalowana ta sama aplikacja zabezpieczająca. Ta aplikacja musi być skonfigurowana do pobierania aktualizacji z repozytorium Serwera administracyjnego poprzez zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.

 • Dowolne urządzenie, na którym ta sama aplikacja zabezpieczająca jest zainstalowana i skonfigurowana do pobierania uaktualnień z repozytorium Serwera administracyjnego, repozytorium punktu dystrybucji lub bezpośrednie z serwerów aktualizacji Kaspersky.

Poniżej znajduje się przykład konfigurowania aktualizacji baz danych i modułów poprzez kopiowanie ich z repozytorium Serwera administracyjnego.

W celu zaktualizowania baz danych i modułów Kaspersky na urządzeniach offline:

 1. Podłącz dysk wymienny do urządzenia, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny.
 2. Skopiuj pliki aktualizacji na dysk wymienny.

  Domyślnie, aktualizacje znajdują się w następującej lokalizacji: \\<nazwa serwera>\KLSHARE\Updates.

  Alternatywnie możesz skonfigurować Kaspersky Security Center do regularnego kopiowania uaktualnień do folderu, który wybierzesz. W tym celu użyj opcji Kopiuj pobrane aktualizacje do dodatkowych folderów we właściwościach zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego. Jeśli dla tej opcji określisz folder znajdujący się na dysku flash lub wewnętrznym dysku twardym jako folder docelowy, to urządzenie masowego przechowywania będzie zawsze zawierało najnowszą wersję aktualizacji.

 3. Na urządzeniach offline skonfiguruj aplikację zabezpieczającą (na przykład, Kaspersky Endpoint Security for Windows), aby pobierała uaktualnienia z folderu lokalnego lub zasobu współdzielonego, takiego jak serwer FTP lub folder współdzielony.
 4. Skopiuj pliki aktualizacji z dysku wymiennego do folderu lokalnego lub zasobu współdzielonego, którego chcesz użyć jako źródła uaktualnień.
 5. Na urządzeniu offline, które wymaga zainstalowania aktualizacji, uruchom zadanie aktualizacji Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Po zakończeniu zadania aktualizacji, bazy danych i moduły Kaspersky są aktualne na urządzeniu.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Tworzenie zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium serwera administracyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.