Podłączanie urządzenia Linux jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej

15 lutego 2024

ID 203996

W celu podłączenia urządzenia Linux jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ):

 1. Pobierz i zainstaluj Agenta sieciowego na urządzeniu Linux.
 2. Uruchom skrypt poinstalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby ustawić konfigurację środowiska lokalnego. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenie:

  $ sudo /opt/kaspersky/klnagent64/lib/bin/setup/postinstall.pl

 3. Na kroku z pytaniem o tryb Agenta sieciowego wybierz opcję Użyj jako bramy połączenia.
 4. W otwartym oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 5. W otwartym oknie Punktów dystrybucji, w prawej części okna:
  1. Wybierz opcję Ręcznie przypisz punkty dystrybucji.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Dodaj punkt dystrybucji.

 6. W oknie Dodaj punkt dystrybucji wykonaj następujące działania:
  1. W obszarze Urządzenie, które ma działać jako punkt dystrybucji, kliknij strzałkę w dół () na przycisku podzielonym Wybierz, a następnie wybierz opcję Dodaj bramę połączenia w DMZ na podstawie adresu.
  2. Pod sekcją Obszar punktu dystrybucji kliknij strzałkę skierowaną w dół () obok przycisku Wybierz.
  3. Wskaż określone urządzenia, na które punkt dystrybucji roześle uaktualnienia. Możesz określić grupę administracyjną.
  4. Kliknij OK, aby zamknąć okno Dodaj punkt dystrybucji.
 7. Dodany punkt dystrybucji będzie wyświetlany na liście punktów dystrybucji, w sekcji Punkty dystrybucji.
 8. Uruchom narzędzie klnagchk, aby sprawdzić, czy połączenie z Kaspersky Security Center zostało pomyślnie skonfigurowane. W wierszu polecenia uruchom:

  $ sudo /opt/kaspersky/klnagent64/bin/klnagchk

 9. W menu głównym przejdź do Kaspersky Security Center i wykryj urządzenie.
 10. W otwartym oknie kliknij przycisk <Nazwa urządzenia>.
 11. Z listy rozwijalnej wybierz odnośnik Przenieś do grupy.
 12. W otwartym oknie Wybierz grupy kliknij odnośnik Punktów dystrybucji.
 13. Kliknij OK.
 14. Uruchom ponownie usługę Agenta sieciowego na kliencie Linux, wykonując następujące polecenie w wierszu poleceń:

  $ sudo /opt/kaspersky/klnagent64/bin/klnagchk -restart

Podłączanie urządzenia Linux jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej zostało zakończone.

Następnie możesz podłączyć urządzenie z systemem Linux do Serwera administracyjnego poprzez skonfigurowaną bramę połączenia. Postępuj zgodnie z tymi procedurami dopiero po ukończeniu głównego scenariusza instalacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Podłączanie urządzeń mobilnych przez bramę połączenia

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.