Automatyczne tworzenie struktury grup administracyjnych

19 marca 2024

ID 11634

Kaspersky Security Center umożliwia tworzenie struktury grup administracyjnych przy użyciu kreatora tworzenia hierarchii grup.

Kreator tworzy strukturę grup administracyjnych w oparciu o następujące dane:

 • Struktury grup roboczych i domen Windows
 • Struktury grup Active Directory
 • Zawartość pliku tekstowego utworzonego ręcznie przez administratora

Podczas tworzenia pliku tekstowego muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Nazwa każdej nowej grupy musi znajdować się w nowej linii, a separator musi rozpoczynać się pustą linią. Puste linie są ignorowane.

  Na przykład:

  Office 1

  Office 2

  Office 3

  W grupie docelowej zostaną utworzone trzy grupy pierwszego poziomu hierarchii.

 • Nazwę grupy zagnieżdżonej należy poprzedzić ukośnikiem (/).

  Na przykład:

  Office 1/Division 1/Department 1/Group 1

  W grupie docelowej zostaną utworzone cztery podgrupy zagnieżdżone w sobie.

 • Aby utworzyć kilka grup zagnieżdżonych na tym samym poziomie hierarchii, należy określić "pełną ścieżkę do grupy".

  Na przykład:

  Office 1/Division 1/Department 1

  Office 1/Division 2/Department 1

  Office 1/Division 3/Department 1

  Office 1/Division 4/Department 1

  Jedna grupa pierwszego poziomu hierarchii Office 1 zostanie utworzona w grupie docelowej; grupa ta będzie zawierać cztery grupy zagnieżdżone tego samego poziomu hierarchii: "Division 1", "Division 2", "Division 3" i "Division 4". Każda z tych grup będzie zawierać grupę "Department 1".

Utworzenie hierarchii grup administracyjnych poprzez kreator nie ma wpływu na integralność sieci: zamiast zastępowania istniejących grup, dodawane są nowe grupy. Urządzenie klienckie nie może zostać przydzielone do grupy administracyjnej drugi raz, ponieważ urządzenie jest usuwane z grupy Urządzenia nieprzypisane po przeniesieniu go do grupy administracyjnej.

Jeśli podczas tworzenia struktury grupy administracyjnej urządzenie nie zostało umieszczone w grupie Urządzenia nieprzypisane (zostało zamknięte lub odłączone od sieci), nie zostanie automatycznie przeniesione do grupy administracyjnej. Urządzenia można dodać do grup administracyjnych ręcznie po zakończeniu działania kreatora.

W celu uruchomienia automatycznego tworzenia struktury grup administracyjnych:

 1. W drzewie konsoli kliknij folder Zarządzane urządzenia.
 2. Z menu kontekstowego folderu Zarządzane urządzenia wybierz Wszystkie zadania → Nowa struktura grupy.

Zostanie uruchomiony Kreator struktury nowej grupy administracyjnej. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.