Włączanie uwierzytelniania opartego na certyfikatach urządzeń KES

27 lutego 2024

ID 112804

Aby włączyć uwierzytelnianie oparte na certyfikacie urządzenia KES:

 1. Otwórz rejestr systemu urządzenia klienckiego, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny (na przykład lokalnie, przy użyciu polecenia regedit z poziomu menu StartUruchom).
 2. Przejdź do gałęzi:
  • W systemach 32-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

  • W systemach 64-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

 3. Utwórz klucz o nazwie LP_MobileMustUseTwoWayAuthOnPort13292.
 4. Jako typ klucza określ REG_DWORD.
 5. Dla klucza wskaż wartość 1.
 6. Uruchom ponownie usługę Serwera administracyjnego.

Obowiązkowe uwierzytelnianie oparte na certyfikacie urządzenia KES przy użyciu współdzielonego certyfikatu zostanie włączone po uruchomieniu usługi Serwera administracyjnego.

Pierwsze nawiązanie połączenia między urządzeniem KES i Serwerem administracyjnym nie wymaga certyfikatu.

Domyślnie uwierzytelnianie oparte na certyfikatach urządzeń KES jest wyłączone.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.