Ustawianie czasu przechowywania dla zdarzenia

15 lutego 2024

ID 178622

Kaspersky Security Center umożliwia otrzymywanie informacji o zdarzeniach występujących podczas działania Serwera administracyjnego i aplikacji firmy Kaspersky zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach. Informacje o zdarzeniach są zapisywane w bazie danych Serwera administracyjnego. Konieczne może być przechowywanie niektórych zdarzeń przez dłuższy lub krótszy okres niż określony przez domyślne wartości. Możesz zmienić domyślne ustawienia czasu przechowywania zdarzenia.

Jeśli nie masz zamiaru przechowywać niektórych zdarzeń w bazie danych Serwera administracyjnego, możesz wyłączyć odpowiednie ustawienie w zasadzie Serwera administracyjnego oraz w zasadzie aplikacji Kaspersky lub we właściwościach Serwera administracyjnego (tylko dla zdarzeń Serwera administracyjnego). Zmniejszy to liczbę typów zdarzeń w bazie danych.

Im dłuższy okres przechowywania zdarzenia, tym szybciej baza danych osiągnie maksymalną pojemność. Jednakże dłuższy okres przechowywania zdarzenia umożliwia monitorowanie i raportowanie zadań dla dłuższego przedziału czasu.

W celu skonfigurowania czasu przechowywania zdarzenia w bazie danych Serwera administracyjnego:

 1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaProfile zasad.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby skonfigurować okres przechowywania zdarzeń Agenta sieciowego lub zarządzanej aplikacji firmy Kaspersky, kliknij nazwę odpowiedniej zasady.

   Zostanie otwarte okno właściwości zasady.

  • Aby skonfigurować zdarzenia Serwera administracyjnego, w menu głównym kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

   Jeśli masz zasadę dla Serwera administracyjnego, zamiast tego możesz kliknąć nazwę tej zasady.

   Zostanie otwarta strona właściwości Serwera administracyjnego (lub strona właściwości zasady Serwera administracyjnego).

 3. Wybierz zakładkę Konfiguracja zdarzenia.

  Zostanie wyświetlona lista typów zdarzeń dotyczących sekcji Krytyczny.

 4. Wybierz sekcję Błąd funkcjonalny, Ostrzeżenie lub Informacja.
 5. Na liście typów zdarzeń w prawej części okna kliknij odnośnik dla zdarzenia, którego okres przechowywania chcesz zmienić.

  W sekcji Rejestracja zdarzenia otwartego okna włączona jest opcja Przechowuj w bazie danych Serwera administracyjnego przez (dni).

 6. W polu edycji znajdującym się pod tym przyciskiem przełącznika wprowadź liczbę dni, przez jaką zdarzenie ma być przechowywane.
 7. Jeśli nie chcesz przechowywać zdarzenia w bazie danych Serwera administracyjnego, wyłącz opcję Przechowuj w bazie danych Serwera administracyjnego przez (dni).

  Jeśli konfigurujesz zdarzenia Serwera administracyjnego w oknie właściwości Serwera administracyjnego i jeśli ustawienia zdarzeń są blokowane w zasadzie Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, nie możesz ponownie zdefiniować wartości okresu przechowywania dla zdarzenia.

 8. Kliknij OK.

  Okno właściwości zasady zostanie zamknięte.

Od tej chwili, gdy serwer administracyjny odbiera i przechowuje zdarzenia wybranego typu, będą one miały zmieniony okres przechowywania. Serwer administracyjny nie zmienia okresu przechowywania wcześniej odebranych zdarzeń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.