Przypisywanie roli do użytkownika lub grupy bezpieczeństwa

19 marca 2024

ID 89269

W celu przypisania roli do użytkownika lub grupy użytkowników:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Zabezpieczenia.

  Sekcja Zabezpieczenia jest dostępna, jeśli w oknie ustawień interfejsu dostępne jest pole Wyświetl sekcje ustawień zabezpieczeń.

 4. W polu Nazwy grup lub użytkowników wybierz użytkownika lub grupę użytkowników, do których mają zostać przypisane role.

  Jeśli pole nie zawiera użytkownika lub grupy, możesz je dodać, klikając przycisk Dodaj.

  Jeśli dodajesz użytkownika poprzez kliknięcie przycisku Dodaj, możesz wybrać typ autoryzacji użytkownika (Microsoft Windows lub Kaspersky Security Center). Autoryzacja Kaspersky Security Center jest używana do wybierania kont wewnętrznych użytkowników, które są używane do pracy z wirtualnymi Serwerami administracyjnymi.

 5. Wybierz zakładkę Role i kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Role użytkownika. To okno wyświetla utworzone role użytkownika.

 6. W oknie Role użytkownika wybierz rolę dla grupy bezpieczeństwa.
 7. Kliknij OK.

Rola z zestawem uprawnień do pracy z Serwerem administracyjnym zostanie przypisana do użytkownika lub grupy bezpieczeństwa. Przypisane role są wyświetlane na zakładce Role, w sekcji Zabezpieczenia okna właściwości Serwera administracyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.