Konfigurowanie połączenia Konsoli administracyjnej z Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 123332

Konsola administracyjna jest połączona z Serwerem administracyjnym poprzez port SSL TCP 13291. Ten sam port może być używany przez obiekty automatyzacji klakaut.

Port TCP o numerze 14000 może być używany do podłączania Konsoli administracyjnej, punktów dystrybucji, podrzędnych Serwerów administracyjnych i obiektów narzędzia klakaut, a także do pobierania danych z urządzeń klienckich.

Zazwyczaj port TCP o numerze 13000 dla protokołu SSL może być używany tylko przez Agenta sieciowego, podrzędny Serwer administracyjny i główny Serwer administracyjny w DMZ. W niektórych przypadkach konieczne może być podłączenie Konsoli administracyjnej za pośrednictwem portu SSL o numerze 13000:

 • Jeśli pojedynczy port SSL będzie używany dla Konsoli administracyjnej i do innych działań (pobierania danych z urządzeń klienckich, podłączania punktów dystrybucji lub podłączania podrzędnych Serwerów administracyjnych).
 • Jeśli obiekt narzędzia klakaut nie jest podłączany bezpośrednio do Serwera administracyjnego, ale za pośrednictwem punktu dystrybucji w DMZ.

W celu zezwolenia na łączenie Konsoli administracyjnej za pośrednictwem portu 13000:

 1. Otwórz rejestr systemu urządzenia, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny (na przykład lokalnie, przy użyciu polecenia regedit z poziomu menu StartUruchom).
 2. Przejdź do gałęzi:
  • W systemach 32-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

  • W systemach 64-bitowych:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\34\.core\.independent\KLLIM

 3. Dla klucza LP_ConsoleMustUsePort13291 (DWORD) ustaw wartość 00000000.

  1 jest domyślną wartością określoną dla tego klucza.

 4. Uruchom ponownie usługę Serwera administracyjnego.

Teraz możliwe będzie połączenie Konsoli administracyjnej z Serwerem administracyjnym za pośrednictwem portu 13000.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.