Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym i przełączanie pomiędzy Serwerami administracyjnymi

19 marca 2024

ID 3874

Po uruchomieniu programu Kaspersky Security Center próbuje on nawiązać połączenie z Serwerem administracyjnym. Jeżeli w sieci jest dostępnych kilka Serwerów administracyjnych, aplikacja będzie próbowała nawiązać połączenie z tym Serwerem, z którym była połączona podczas poprzedniej sesji Kaspersky Security Center.

Jeżeli aplikacja jest uruchamiana po raz pierwszy po jej zainstalowaniu, próbuje nawiązać połączenie z Serwerem administracyjnym określonym podczas instalacji Kaspersky Security Center.

Po nawiązaniu połączenia z Serwerem administracyjnym, drzewo folderów tego Serwera jest wyświetlane w drzewie konsoli.

Jeśli do drzewa konsoli było dodanych kilka Serwerów administracyjnych, możesz się pomiędzy nimi przełączać.

Konsola administracyjna jest wymagana do pracy z każdym Serwerem administracyjnym. Przed pierwszym połączeniem z nowym Serwerem administracyjnym upewnij się, że port 13291, który odbiera połączenia od Konsoli administracyjnej, jest otwarty, a także wszystkie pozostałe porty wymagane do komunikacji między Serwerem administracyjnym a innymi komponentami Kaspersky Security Center.

W celu przełączenia się na inny Serwer administracyjny:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. Z menu kontekstowego węzła wybierz Połącz z Serwerem administracyjnym.
 3. W otwartym oknie Ustawienia połączenia, w polu Adres Serwera administracyjnego określ nazwę Serwera administracyjnego, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jako nazwę Serwera administracyjnego można określić adres IP lub nazwę urządzenia w sieci Windows. Kliknięcie przycisku Zaawansowane umożliwi skonfigurowanie ustawień połączenia z Serwerem administracyjnym (patrz rysunek poniżej).

  W celu nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym poprzez port inny niż domyślny, w polu Adres Serwera administracyjnego należy wprowadzić wartość w formacie <Nazwa Serwera administracyjnego>:<Numer portu>.

  Aby połączyć się z wirtualnym Serwerem administracyjnym, wprowadź wartość w polu Adres Serwera administracyjnego w formacie <Adres Serwera administracyjnego>/<nazwa serwera wirtualnego>.

  Użytkownicy, którzy nie posiadają uprawnień do Odczytu, nie będą mieli dostępu do Serwera administracyjnego.

  W oknie Ustawienia połączenia pola Adres Serwera administracyjnego, Nazwa użytkownika i Hasło są wypełnione. Pola wyboru Użyj protokołu SSL i Użyj kompresji danych są zaznaczone.

  Nawiązywanie połączenia z Serwerem administracyjnym

 4. Aby zakończyć przełączanie pomiędzy Serwerami, kliknij przycisk ОК.

Po podłączeniu Serwera administracyjnego, w drzewie konsoli zaktualizowane zostanie drzewo folderów odpowiedniego węzła.

Zobacz również:

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Serwer administracyjny i Konsola administracyjna

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.