Podłączanie zewnętrznych komputerów stacjonarnych do Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 204255

Komputery stacjonarne, które zawsze znajdują się poza główną siecią (na przykład, komputery w oddziałach regionalnych firmy; kioski, bankomaty i terminale zainstalowane w różnych punktach sprzedaży; komputery w domowych biurach pracowników) nie mogą być podłączane bezpośrednio do Serwera administracyjnego. Muszą być podłączeni do Serwera administracyjnego przez bramę połączenia zainstalowaną w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ). Ta konfiguracja jest wykonywana podczas instalacji Agenta sieciowego na tych komputerach.

W celu podłączenia zewnętrznych komputerów stacjonarnych do Serwera administracyjnego:

  1. Utwórz nowy pakiet instalacyjny dla Agenta sieciowego.
  2. Otwórz właściwości utworzonego pakietu instalacyjnego i przejdź do sekcji Zaawansowane, a następnie wybierz opcję Połącz z Serwerem administracyjnym korzystając z bramy połączenia.

    Ustawienie Połącz z Serwerem administracyjnym korzystając z bramy połączenia jest niekompatybilne z ustawieniem Użyj Agenta sieciowego jako bramy połączenia w DMZ. Nie możesz włączyć obu tych ustawień jednocześnie.

  3. W sekcji Adres bramy połączenia określ publiczny adres bramy połączenia.

    Jeśli brama połączenia znajduje się za translacją adresów sieciowych (NAT) i nie ma własnego adresu publicznego, skonfiguruj regułę bramy NAT w celu przekazywania połączeń z adresu publicznego na adres wewnętrzny bramy połączenia.

  4. Utwórz autonomiczny pakiet instalacyjny w oparciu o utworzony pakiet instalacyjny.
  5. Dostarcz autonomiczny pakiet instalacyjny na komputery docelowe elektronicznie lub na dysku wymiennym.
  6. Zainstaluj Agenta sieciowego z pakietu autonomicznego.

Zewnętrzne komputery stacjonarne są połączone z Serwerem administracyjnym.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.